BDAR

Wszyscy obywatele litewscy, niezależnie od miejsca zamieszkania lub kraju, a także inne osoby mogą być szczepione na Litwie przeciwko COVID-19:

  • uprawnieni do indywidualnych świadczeń opieki zdrowotnej opłacanych z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub budżetu państwa;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz członkowie ich rodzin, którzy przybyli na Litwę na dłużej niż 3 miesiące w ciągu pół roku i uzyskali prawo pobytu na Litwie;
  • cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którym wydano zezwolenie na pobyt na Litwie;
  • osoby, którym wydano wizę krajową;
  • osoby akredytowane i zamieszkałe na Litwie;
  • inne osoby, które mają zostać zaszczepione decyzją Rządu.
Zaktualizuj: 2021-07-08

Tak, wszyscy obywatele litewscy mogą szczepić się na Litwie, niezależnie od kraju, w którym mieszkają.

Zaktualizuj: 2021-07-08

Osoby, które przeszły COVID-19 mogą zostać zaszczepione 150 dni po postawieniu diagnozy. Osoba może jednak zaszczepić się wcześniej, jeśli przed szczepieniem test na przeciwciała wykaże wynik ujemny, tj. nie wykryto przeciwciał IgG (pomiędzy rozpoznaniem choroby COVID-19 a badaniem na przeciwciała muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie).

Zaktualizuj: 2021-07-08

Osoby, które nie posiadają samochodu lub z jakiegoś powodu mają trudności z samodzielnym dotarciem do miejsca szczepień, mogą być przewożone przez krewnych lub sąsiadów. Jeśli celem wyjazdu jest transport do/z ośrodka szczepień, mogą prowadzić osoby z różnych gospodarstw domowych – nie jest to wykroczeniem.

Do ośrodka szczepień mogą również dowozić żółte autobusy szkolne. W okresie kwarantanny właściciele szkół publicznych, samorządy lub inne szkoły, które mają żółte autobusy, mogą ich używać do przewożenia innych osób w czasie wolnym, gdy autobusy nie są potrzebne uczniom.

W samorządach Wilna, rej. Wileńskiego, Kowna, Kłajpedy, rej. Kłajpedzkiego, Poniewieża, Uciany, rej. Uciańskiego, Wiłkomierza, rej. Wilkomierskiego, Jeziorasów, rej. Jeziorańskiego do ośrodków szczepień osoby z niepełnosprawnością wiezie „Taksówka socjalna“ („Socialinis taksi“)

Osoby z niepełnosprawnością mogą rejestrować się poprzez stonę internetową www.socialinistaksi.lt lub dzwoniąć pod nr telefonu: +37068744001.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Pracownicy dużych firm/organizacji (liczących 100 lub więcej) mogą zostać zaszczepieni, jeśli grupa priorytetowa szczepień i następna priorytetowa grupa osób zaszczepionych nie może zostać zaszczepiona lub zaszczepiona w odpowiednim tygodniu, a wszystkie dostępne dawki szczepionek COVID-19 nie będą zużyte. Zaleca się samorządom priorytetowe traktowanie tych firm lub organizacji, które mają największą liczbę ognisk COVID-19 na swoim obszarze działania.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze swoim lekarzem rodzinnym i poinformowania go o chęci zaszczepienia się.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Należy skontaktować się z placówką medyczną, na przykład telefonicznie, aby poinformować, czy przybędzie się na szczepienie, czy nie.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Każdy samorząd zapewnia, że ​​mieszkańcy są zapraszani do szczepień w języku, który rozumieją. Wszystkie inne istotne informacje związane ze szczepieniami i COVID-19 również powinny zostać przetłumaczone, biorąc pod uwagę osoby mówiące innymi językami, mieszkające w odpowiednim samorządzie.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Udając się na szczepienie należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Podczas ponownego szczepienia, należy zabrać kartę szczepień, wydaną przy pierwszej wizycie.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Należy skontaktować się bezpośrednio z punktem, w którym zostanie się zaszczepionym, w celu ustalenia nowego terminu szczepień.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Należy skontaktować się bezpośrednio z punktem, w którym zostanie się zaszczepionym, w celu ustalenia nowego terminu szczepień.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Jeśli ktoś odmówi szczepienia, a później zmieni zdanie, będzie miał możliwość zaszczepienia się podczas masowego szczepienia.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Jeśli ktoś nie może udać się do punktu szczepień z powodu niepełnosprawności lub stanu zdrowia, może zostać zaszczepiony w punkcie bliżej domu (przychodni) lub w domu.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Ze względu na ograniczoną ilość nie wszystkie placówki lecznicze są wyposażone w szczepionki. Z tego powodu można zostać zaszczepionym w placówce opieki zdrowotnej, w której nie jest się zarejestrowanym.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Będzie to zależeć od tego, jaką szczepionkę stosuje tego dnia placówka lecznicza.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Tak, mieszkańcy mogą wybrać szczepionkę. Mieszkańcy zaproszeni na szczepienie zostaną poinformowani o oferowanej szczepionce. Jeśli osoba odmówi przyjęcia oferowanej szczepionki, skontaktujemy się z nią w późniejszym terminie, kiedy w punkcie szczepień będzie można otrzymać szczepionkę innego producenta.

Jeżeli w punkcie szczepień znajdują się szczepionki przeciwko COVID-19 od kilku producentów i nie są one zarezerwowane na drugą dawkę, mieszkaniec może wybrać szczepionkę, którą chce się zaszczepić.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Nie jest szczepiona osoba, która jest chora, ma gorączkę lub nasilenie jakiejkolwiek choroby.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Skutek uboczny to oznaka, że układ odpornościowy reaguje na szczepionkę i zaczyna wytwarzać przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa i zapobiegać jego namnażaniu, dlatego szczepienie pozwala uniknąć choroby lub osłabia ją.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Zmęczenie, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze, gorączka. Zwykle ustępują po kilku dniach.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Wszelkie podejrzewane działania niepożądane szczepionki należy zgłaszać swojemu lekarzowi rodzinnemu i / lub Państwowej Agencji Kontroli Leków.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Tak, w przypadku niezdolności do pracy należy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Należy skontaktować się z placówką, w której otrzymało się pierwszą szczepionkę i umówić się na drugie szczepienie po 12-tygodniowej przerwie.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Tak, to jest prawo każdego. Szczepienie nie jest obowiązkowe.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Szczepionki przeciwko COVID-19 to leki stosowane w zapobieganiu chorobom wywoływanym przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez wywołanie odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Obecna pandemia COVID-19 to globalny kryzys o ogromnych negatywnych skutkach dla zdrowia ludzkiego, życia społecznego i gospodarczego.

COVID-19 może powodować poważne choroby, których długoterminowe skutki nie są jeszcze znane u osób w różnym wieku. Niektóre przypadki choroby mogą być śmiertelne.

Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 są potrzebne do ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza pracowników służby zdrowia i grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze lub przewlekle chore.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Ponieważ wirus jest nowy, obecnie nie ma wystarczających informacji na temat tego, jak długo odporność utrzyma się po szczepieniu, nie jest też jasne, czy wymagane będą regularne szczepienia przypominające.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Wirusy zwykle mutują (zmienia się ich materiał genetyczny), ale mutacje niekoniecznie wpływają na skuteczność szczepionki przeciwko wirusowi.

Niektóre szczepionki przeciwko wirusom zachowują skuteczność przez wiele lat po ich opracowaniu i zapewniają długotrwałą ochronę.

Z drugiej strony, w chorobach takich jak grypa, szczepy wirusa zmieniają się tak często i do tego stopnia, że ​​skład szczepionki musi być corocznie aktualizowany, aby była skuteczna.

Społeczność naukowa i organy regulacyjne będą monitorować, czy koronawirus Sars-CoV-2 zmienia się z biegiem czasu, a jeśli tak, to czy szczepionki mogą ochronić ludzi przed infekcją.

Zaktualizuj: 2021-04-28

W każdym samorządzie jest koordynator ds. szczepień – lekarz lub inny pracownik administracyjny, który będzie koordynował proces szczepień w danym samorządzie oraz szczepienia grup priorytetowych w zakładach opieki zdrowotnej, organizujących szczepienia.

Wyznaczeni koordynatorzy będą organizować szczepienia przeciwko koronawirusowi w placówkach leczniczych w swoich samorządach. Aby zapewnić sprawne szczepienie populacji, eksperci Ministerstwa Zdrowia będą ściśle współpracować z koordynatorami.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Usługi szczepień na Litwie są dostępne dla obcokrajowców, którzy są stałymi mieszkańcami Litwy i / lub którzy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na Litwie (którzy pracują i opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne lub za których opłacane są składki, a także osoby ubezpieczone ze środków budżetu państwa).

Ubezpieczeni z innych krajów UE, którzy przenieśli się do Republiki Litewskiej (zadeklarowali miejsce zamieszkania w Republice Litewskiej zgodnie z ustawą o zameldowaniu) i zarejestrowali się na podstawie dokumentu S1 w terytorialnej kasie chorych według miejsca zamieszkania na Litwie mają takie same prawa do usług opieki zdrowotnej, jak obywatele litewscy, objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym prawo do szczepienia.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Zarówno sama szczepionka, jak i usługa szczepień będą bezpłatne.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Komisja Europejska kupuje szczepionki dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zawarto umowy z sześcioma producentami szczepionek:

1. AstraZeneca

2. Janssen Pharmaceutica NV

3. Sanofi Pasteur & GSK

4. BioNTech & Pfizer

5. CureVac

6. Moderna

Szczepionki są rozprowadzane do krajów w równych proporcjach z uwzględnieniem liczby ludności. Litwa otrzyma ponad 7 mln dawek szczepionki.

Zaktualizuj: 2021-04-28

Szczepionki od producenta transportowane są drogą lotniczą lub lądową do magazynów Centrum Nagłych Wypadków Zdrowotnych (CNWZ), a stamtąd do placówek leczniczych, które przeprowadzają szczepienia.

Szczepionki są transportowane przy użyciu sprzętu chłodniczego, który jest w stanie utrzymać „łańcuch chłodniczy” dla ilości dostarczanych szczepionek. Dostawca musi zapewnić identyfikowalność reżimu temperaturowego podczas całego transportu.

Niektóre szczepionki należy przechowywać w temperaturze co najmniej -75 stopni. Aby je przechowywać, CNWZ zakupiło dwie zamrażarki o ultra niskiej temperaturze. W przypadku innych szczepionek, które można przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni, CNWZ ma zamrażarkę do przechowywania leków.

Zaktualizuj: 2021-04-28
Zaktualizuj: 2021-05-06