BDAR

Wszyscy obywatele litewscy, niezależnie od miejsca zamieszkania lub kraju, a także inne osoby mogą być szczepione na Litwie przeciwko COVID-19:

 • uprawnieni do indywidualnych świadczeń opieki zdrowotnej opłacanych z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub budżetu państwa;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz członkowie ich rodzin, którzy przybyli na Litwę na dłużej niż 3 miesiące w ciągu pół roku i uzyskali prawo pobytu na Litwie;
 • cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którym wydano zezwolenie na pobyt na Litwie;
 • osoby, którym wydano wizę krajową;
 • osoby akredytowane i zamieszkałe na Litwie;
 • inne osoby, które mają zostać zaszczepione decyzją Rządu.
Zaktualizuj: 2022-10-24
 • Online na stronie internetowej Koronastop.lt, po zalogowaniu się za pośrednictwem rządowego portalu elektronicznego (lit. Elektroniniai valdžios vartai) oraz wybraniu miejsca i czasu szczepienia w swojej placówce opieki zdrowotnej;
 • Jeżeli osoba nie ma możliwości zarejestrowania się online, w kwestii szczepienia należy skontaktować się ze swoją placówką opieki zdrowotnej.
Zaktualizuj: 2022-10-24
 • Online na stronie internetowej Koronastop.lt, po zalogowaniu się za pośrednictwem rządowego portalu elektronicznego (lit. Elektroniniai valdžios vartai) oraz wybraniu miejsca i czasu szczepienia w swojej placówce opieki zdrowotnej. Można także zarejestrować inną osobę, na przykład, członka rodziny – w takim przypadku po zalogowaniu się pod własnym imieniem trzeba będzie podać osobisty numer identyfikacyjny rejestrowanego pacjenta.
 • Jeżeli osoba nie ma możliwości zarejestrowania się online, w kwestii szczepienia należy skontaktować się ze swoją placówką opieki zdrowotnej.
Zaktualizuj: 2022-10-24

Do szczepienia mieszkańców dawką przypominającą są wykorzystywane szczepionki specjalnie dostosowane do szczepu Omikron czynnika chorobotwórczego COVID-19. Zaktualizowane szczepionki zawierają zarówno część szczepionki chroniącą przed początkową odmianą wirusa, jak i część, która chroni przed odpowiednią pododmianą szczepu Omikron. Dostępne na Litwie szczepionki są zaktualizowane do pododmian BA.1, BA.4 oraz BA.5. Szczepionka zaktualizowana do pododmiany BA.1 nieco się różni od szczepionek zaktualizowanych do pododmian BA.4 oraz BA.5, jednak te pododmiany wirusa są bardzo podobne, dlatego nie ma istotnej różnicy między tymi zaktualizowanymi szczepionkami. Wszystkie zatwierdzone zaktualizowane szczepionki są odpowiednie do szczepienia mieszkańców dawką przypominającą, dlatego zaleca się szczepienie mieszkańców „szczepionką przeciwko Omikronowi”. Jako pierwsza lub druga dawka szczepionki przypominającej jest wykorzystywana ta zaktualizowana szczepionka, która w danej chwili jest dostępna w placówce opieki zdrowotnej.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Mieszkańcy w wieku 12 lat i starsi, zaszczepieni zgodnie z podstawowym schematem szczepień, mogą zaszczepić się pierwszą dawką przypominającą. Mieszkańcy w wieku 18 lat i starsi mogą otrzymać również drugą dawkę przypominającą. Podczas szczepienia dawkami przypominającymi ważne jest przestrzeganie ustalonych odstępów czasu między wcześniejszymi dawkami i/lub chorobą.

Szczepienie pierwszą przypominającą dawką zaktualizowanej szczepionki przeciw COVID-19 (zgodnie z podstawowym schematem szczepień zaszczepiono szczepionkami „Comirnaty”, „Spikevax”, „Vaxzevria” lub „Janssen”):

 • jeżeli osoba chorowała na COVID-19 (przed, między lub po szczepieniu) – po 180 dniach (6 miesiącach) po ostatnim szczepieniu lub pozytywnym wyniku badania PCR.
 • jeżeli osoba nie chorowała na COVID-19 – po 90 dniach (3 miesiącach) po pełnym zaszczepieniu.

Szczepienie drugą przypominającą dawką zaktualizowanej szczepionki przeciw COVID-19:

Osoby z osłabiającymi odporność chorobami przewlekłymi:

 • osoby, które chorowały na COVID-19 – nie wcześniej, niż po 180 dniach po przechorowaniu.
 • zaszczepieni przeciw COVID-19 – nie wcześniej, niż po 90 dniach po otrzymaniu dawki przypominającej.

Osoby z pozostałymi chorobami przewlekłymi:

 • osoby, które chorowały na COVID-19 – nie wcześniej, niż po 180 dniach po przechorowaniu.
 • zaszczepieni przeciw COVID-19 – nie wcześniej, niż po 180 dniach po otrzymaniu dawki przypominającej.

Pozostałe osoby:

 • osoby, które chorowały na COVID-19 – nie wcześniej, niż po 270 dniach po przechorowaniu.
 • zaszczepieni przeciw COVID-19 – nie wcześniej, niż po 180 dniach po otrzymaniu dawki przypominającej.
Zaktualizuj: 2022-10-24

Osoby, które chorowały na COVID-19, zgodnie z podstawowym schematem szczepień mogą zostać zaszczepione po 150 dniach po zdiagnozowaniu tej choroby. Jednak osoba może być też zaszczepiona wcześniej, jeżeli wykonany przed szczepieniem test na przeciwciała wykaże wynik ujemny, tzn. nie zostaną wykryte przeciwciała InG (pomiędzy zdiagnozowaniem COVID-19 a wykonaniem testu na przeciwciała powinny minąć co najmniej 3 tygodnie).

Jeżeli u osoby zdiagnozowano COVID-19 po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki, taka osoba drugą dawką szczepionki może być zaszczepiona nie wcześniej, niż po 150 dniach po potwierdzeniu diagnozy COVID-19, z wyjątkiem sytuacji, gdy po potwierdzeniu diagnozy minęło co najmniej 21 dni i u danej osoby nie wykryto przeciwciał.

Dawką przypominającą mogą się zaszczepić osoby w wieku 12 lat i starsze, które zostały zaszczepione zgodnie z pełnym schematem szczepień oraz które przechorowały na COVID-19 (niezależnie od kolejności chorowania i szczepienia) – nie wcześniej, niż po 180 dniach od późniejszej z tych dat.

Drugą dawką przypominającą mogą się zaszczepić osoby w wieku 18 lat i starsze, które zostały zaszczepione pierwszą dawką przypominającą – nie wcześniej, niż po 180 dniach po otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki przeciwko COVID-19 lub nie wcześniej, niż po 270 dniach od potwierdzenia diagnozy COVID-19. W przypadku osób chorych na osłabiające odporność choroby przewlekłe lub należących do grup ryzyka stosowane są inne terminy.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Zgodnie z podstawowym schematem szczepień mogą się zaszczepić osoby w wieku od 5 lat.

Pierwszą dawką przypominającą mogą się zaszczepić osoby w wieku 12 lat i starsze, drugą dawką przypominającą – osoby w wieku 18 lat i starsze. Szczepienia są wykonywane zaktualizowanymi szczepionkami.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Szczepionki przeciwko COVID-19 – to leki, dzięki którym, poprzez wywołanie odpowiedzi immunologicznej organizmu, dąży się do uniknięcia zgonów oraz hospitalizacji, spowodowanych chorobą COVID-19.

Obecna pandemia COVID-19 – to światowy kryzys, który wywiera ogromny negatywny wpływ na zdrowie, społeczne i gospodarcze życie ludzi.

COVID-19 może wywołać poważne choroby z długoterminowymi konsekwencjami u osób w różnym wieku. Niektóre przypadki choroby mogą doprowadzić do zgonu.

Zastosowanie bezpiecznych i efektywnych szczepionek przeciwko COVID-19 jest najbardziej skutecznym środkiem ochrony zdrowia publicznego, ochrony życia ludzkiego, zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej przed przeciążeniem, a także ochrony specjalistów opieki zdrowotnej oraz osób należących do grup wrażliwych, jak np. osoby w starszym wieku lub chore na choroby przewlekłe.

Zaktualizuj: 2022-10-24

W tym samym dniu lub w trakcie tej samej wizyty u lekarza można się zaszczepić zarówno przeciwko COVID-19, jak i przeciwko innym chorobom zakaźnym – kleszczowemu zapaleniu mózgu, grypie sezonowej, infekcjom pneumokokowym i in. W takim przypadku zalecane jest wstrzykiwanie szczepionek w różne części ciała.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Jeżeli osoba szczepi się zgodnie z podstawowym schematem szczepień, podczas rejestracji powinna wybrać oryginalną szczepionkę, którą chce być zaszczepiona.

Podczas szczepienia przypominającą dawką szczepionki automatycznie podawana jest szczepionka zaktualizowana.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Wyniki badań obserwacyjnych potwierdzają, że dopuszczone w UE i EOG szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją oraz zgonem z powodu COVID-19, dlatego szczepienia nadal pełnią ważną rolę w zapobieganiu poważnym skutkom klinicznym. Jednak z czasem ochrona słabnie. W celu zapewnienia większej i długoterminowej ochrony ważne jest zaszczepienie się dawką przypominającą po pierwotnym szczepieniu, szczególnie w przypadku osób zakwalifikowanych do grup ryzyka.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Zarówno sama szczepionka, jak i usługa szczepienia są bezpłatne. Zaszczepić się przeciwko COVID-19 na Litwie mogą wszyscy obywatele państwa, niezależnie od miejsca lub państwa zamieszkania, także inne osoby:

 • posiadające prawo do usług opieki zdrowotnej, opłacanych z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub z budżetu państwa;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz członkowie ich rodzin, którzy przybyli na Litwę na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu pół roku oraz uzyskały prawo do pobytu na Litwie;
 • obywatele państw zagranicznych oraz osoby bez obywatelstwa, które uzyskały zezwolenie na pobyt na Litwie;
 • osoby posiadające wizę krajową;
 • osoby akredytowane i rezydujące na Litwie;
 • inne osoby, które muszą być zaszczepione na mocy decyzji Rządu.

Jeżeli jednak zapragnie się zaszczepić osoba, która nie jest na Litwie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, być może będzie musiała zapłacić za usługę szczepienia, jednak sama szczepionka przeciwko COVID-19 będzie bezpłatna.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Tak, wszyscy obywatele litewscy mogą szczepić się na Litwie, niezależnie od kraju, w którym mieszkają.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Udając się na szczepienie należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Nie jest szczepiona osoba, która jest chora, ma gorączkę lub nasilenie jakiejkolwiek choroby.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Skutek uboczny to oznaka, że układ odpornościowy reaguje na szczepionkę i zaczyna wytwarzać przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa i zapobiegać jego namnażaniu, dlatego szczepienie pozwala uniknąć choroby lub osłabia ją.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Zmęczenie, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze, gorączka. Zwykle ustępują po kilku dniach.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Wszelkie podejrzewane działania niepożądane szczepionki należy zgłaszać swojemu lekarzowi rodzinnemu i / lub Państwowej Agencji Kontroli Leków.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Tak, w przypadku niezdolności do pracy należy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Tak, to jest prawo każdego. Szczepienie nie jest obowiązkowe.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Wirusy zwykle mutują (zmienia się ich materiał genetyczny), ale mutacje niekoniecznie wpływają na skuteczność szczepionki przeciwko wirusowi.

Niektóre szczepionki przeciwko wirusom zachowują skuteczność przez wiele lat po ich opracowaniu i zapewniają długotrwałą ochronę.

Z drugiej strony, w chorobach takich jak grypa, szczepy wirusa zmieniają się tak często i do tego stopnia, że ​​skład szczepionki musi być corocznie aktualizowany, aby była skuteczna.

Skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19 jest stale monitorowana. Jest to niezbędne do wykrywania wszelkich oznak zmniejszonej ochrony lub zmniejszonej skuteczności przed krążącymi odmianami wirusa. Ponieważ dowody w tym zakresie ciągle się zmieniają, odpowiednio są dostosowywane rekomendacje w zakresie szczepionek lub strategie szczepień.

Zaktualizuj: 2022-10-24

Usługi szczepień na Litwie są dostępne dla obcokrajowców, którzy są stałymi mieszkańcami Litwy i / lub którzy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na Litwie (którzy pracują i opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne lub za których opłacane są składki, a także osoby ubezpieczone ze środków budżetu państwa).

Ubezpieczeni z innych krajów UE, którzy przenieśli się do Republiki Litewskiej (zadeklarowali miejsce zamieszkania w Republice Litewskiej zgodnie z ustawą o zameldowaniu) i zarejestrowali się na podstawie dokumentu S1 w terytorialnej kasie chorych według miejsca zamieszkania na Litwie mają takie same prawa do usług opieki zdrowotnej, jak obywatele litewscy, objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym prawo do szczepienia.

Zaktualizuj: 2021-04-28
Zaktualizuj: 2021-05-06