BDAR

02 Maja, 2022

Po odwołaniu w kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, od 1 maja zmienia się strategia zarządzania COVID-19. Testy w kierunku COVID-19 i szczepienia będzie można wykonać w krajowych placówkach medycznych, mobilne punkty medyczne zostaną zlikwidowane, testy ograniczą się do osób doświadczających objawów według uznania lekarza pierwszego kontaktu, a o konieczności przeprowadzenia testów przed hospitalizacją zadecydują kierownicy placówek medycznych.

Testowanie w kierunku COVID-19 zostaje przeniesione z punktów mobilnych do placówek osobistej opieki zdrowotnej, więc osoby, które doświadczają objawów COVID-19, powinny skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Szybkie testy antygenowe zostaną użyte do wykrycia COVID-19 według uznania lekarza rodzinnego. Pacjenci nie będą mogli samodzielnie zarejestrować się na badanie, rejestracji będą dokonywać placówki medyczne. W związku z likwidacją punktów mobilnych w samorządach, rejestracja pacjentów do punktów mobilnych od 1 maja zostaje odwołana.

Okresowe testy w celu samokontroli i badania powierzchniowe w placówkach edukacyjnych zostaną zniesione, ale pracownicy służby zdrowia pracujący w placówkach oświatowych otrzymają testy samokontroli, które będą mogli wykonywać indywidualnie, w razie potrzeby.

W celu oceny częstości występowania wirusa w populacji oraz w celu zapewnienia sekwencjonowania i monitorowania szczepów wirusa, wybrano niektóre placówki medyczne pierwszego stopnia do pobierania próbek, testowania PCR i sekwencjonowania.

Kolejna zmiana dotknie osoby, u których zdiagnozowano COVID-19 – nie będą one już podlegać przymusowej izolacji. Osoba zostanie uznana za zdrową decyzją lekarza, jeśli w ciągu 24 godzin nie będzie miała gorączki i innych objawów. Osobom, u których występują objawy, nie zaleca się chodzenia do pracy, placówek oświatowych, innych miejsc publicznych zgromadzeń. Ani osoby podróżujące, ani osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, nie będą podlegać izolacji jak obecnie.

Podróżni przybywający na Litwę z dowolnego miejsca na świecie nie będą już podlegać żadnym wymogom w zakresie zarządzania COVID-19: nie będą już musieli wykonywać testu w kierunku COVID-19 przed podróżą, nawet jeśli nie przeszli wirusa i nie są zaszczepieni, i nie będą musieli wypełniać ankiety Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, wjazd dla cudzoziemców nie będzie ograniczony. 

Istotne zmiany czekają pacjentów w placówkach leczniczych – osoby nie będą już potrzebowały testu PCR przed hospitalizacją, ale placówki będą mogły wyznaczyć testy potwierdzające COVID-19 osobom z objawami choroby lub w innych przypadkach, zgodnie procedurą obowiązującą w placówce.

Procedurę noszenia wyposażenia ochronnego zakrywającego nos i usta, a także procedurę oddzielania przepływów pacjentów i pracowników będzie musiał określić oddzielnie kierownik każdej placówki medycznej. Wizyty w stacjonarnych placówkach szpitalnych będą możliwe tylko pod warunkiem posiadania środków ochrony osobistej zakrywających nos i usta, który to wymóg nie będzie obowiązywał osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub których używanie może być szkodliwe dla ich zdrowia. Placówki medyczne zachowują również prawo do stosowania bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie kontroli zakażeń, dlatego przed udaniem się do takiej placówki zaleca się skontaktowanie z nią i poznanie obowiązujących w niej procedur.

W innych zamkniętych miejscach publicznych, a także w transporcie publicznym nie ma już obowiązku noszenia wyposażenia ochronnego zakrywającego nos i usta. Zaleca się noszenie masek w miejscach publicznych, które są słabo wentylowane, gdzie przebywa duża liczba osób i nie można zachować bezpiecznej odległości od innych osób, a także w środkach komunikacji miejskiej w godzinach porannych i wieczorem w godzinach szczytu.

Rejestracja na szczepienie będzie kontynuowana online na stronie www.koronastop.lt, a także poprzez bezpośredni kontakt z lekarzem rodzinnym. Szczepienie jest nadal zalecane u dzieci powyżej 5. roku życia, dawką przypominającą od 12. roku życia. 

Ministerstwo Zdrowia Litwy (SAM) zauważa, iż ​​dziś większość mieszkańców Litwy, a mianowicie 81,36 proc. stanowią osoby, które przeszły chorobę koronawirusa albo są zaszczepione przeciwko COVID-19.

Ze względu na spadek częstości występowania COVID-19 oraz spadek liczby pacjentów hospitalizowanych, zwłaszcza na oddziale intensywnej terapii, od początku lutego 2022 r., zrezygnowano z niektórych środków zarządzania COVID-19 – zniesiono obowiązek izolacji osób potencjalnie narażonych poprzez kontakt z osobą zakażoną, ustalono, że zaleca się zarządzanie przepływem osób w placówkach oświatowych, zniesiono obowiązek noszenia środków ochrony osobistej zakrywających nos i usta w pomieszczeniach zamkniętych itp.

Zaktualizuj: 2022-05-02