BDAR

20 Sierpnia, 2021

Informacje zaktualizowane w dniu 2 maja 2022 r.

Od 1 maja 2022 r. na Litwie nie obowiązuje stan nadzwyczajny na poziomie państwowym.

Kluczowe wymagania i zalecenia na czas pandemii

[[#ex]]

Usługi zdrowotne

Od 1 maja 2022 r. nie ma już wymogu wykonywania testu PCR przed przyjęciem do placówki medycznej, ale placówki mogą przeprowadzać testy potwierdzające COVID-19 u osób z objawami lub w inny sposób, zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.

Procedury dotyczące noszenia środków ochrony zakrywających nos i usta oraz regulacji przepływów pacjentów i personelu zostaną określone przez kierownika każdej placówki. Jednak w placówkach lecznictwa zamkniętego pacjenci mogą być odwiedzani jedynie pod warunkiem posiadania ochraniaczy na nos i usta, z obowiązku stosowania których zwolnione są osoby niepełnosprawne, które nie mogą nosić masek ze względu na stan zdrowia lub których noszenie byłoby szkodliwe dla ich stanu zdrowia. Placówki lecznicze mają również prawo do nakładania surowszych wymogów w zakresie kontroli zakażeń, dlatego przed udaniem się do placówki należy sprawdzić obowiązujące w niej procedury.


Transport publiczny

Zaleca się noszenie masek w środkach transportu publicznego w godzinach porannego i wieczornego szczytu.


Ochronne maski twarzowe

Zaleca się noszenie masek w zamkniętych, słabo wentylowanych miejscach publicznych, w których przebywa duża liczba osób i nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, a także w środkach transportu publicznego w godzinach porannego i wieczornego szczytu.

Procedura noszenia ochraniaczy na nos i usta przez pacjentów i personel w placówkach służby zdrowia jest określana przez kierownika każdej placówki służby zdrowia. Jednak w szpitalnych placówkach medycznych pacjenci mogą być odwiedzani wyłącznie pod warunkiem posiadania masek na nos i usta, z obowiązku stosowania których zwolnione są osoby niepełnosprawne, które nie mogą nosić masek ze względu na stan zdrowia lub których noszenie byłoby szkodliwe dla ich stanu zdrowia. Placówki lecznicze mają również prawo do nakładania bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie kontroli zakażeń, dlatego przed udaniem się do placówki leczniczej należy sprawdzić obowiązujące w niej procedury.


Samoizolacja

Od 1 maja 2022 r. osoby z potwierdzoną chorobą COVID-19 są zwolnione z obowiązkowej izolacji. Na podstawie decyzji lekarza uznaje się, że dana osoba wyzdrowiała, jeśli w ciągu 24 godzin nie ma gorączki ani innych objawów. Osobom z objawami choroby zaleca się, aby nie chodziły do pracy, placówek oświatowych i innych miejsc publicznych.


Przyjazd z zagranicy

Od 1 maja 2022 r. podróżni wjeżdżający na Litwę z dowolnego kraju świata są zwolnieni z wszelkich wymogów związanych z zarządzaniem COVID-19: nie ma już konieczności wykonywania testu COVID-19 przed podróżą, nawet jeśli dana osoba nie przeszła choroby lub nie była zaszczepiona, nie ma konieczności wypełniania kwestionariusza Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, nie ma też ograniczeń dotyczących wjazdu cudzoziemców do kraju.

W poszczególnych krajach obowiązują różne wymagania wobec podróżnych, dlatego podróżując do innych krajów, warto przed wyjazdem dowiedzieć się, jakie wymagania wobec podróżnych obowiązują w kraju docelowym.

[[#ex]]

 

Zaktualizuj: 2022-05-06