31 Sierpień, 2020

KONTROLA RUCHU GRANICZNEGO:

 • Na Litwę mogą przybywać wszyscy obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej - EOG) oraz osoby prawnie zamieszkujące ww. państwa, jednak po przybyciu z krajów, gdzie zachorowalność na infekcję COVID-19 gdzie liczba zachorowań jest wyższa o 10 procent niż na Litwie, obowiązuje 14 –dniowa izolacja
 • W przypadku obywateli Litwy i osób legalnie mieszkających na Litwie po powrocie do kraju obowiązuje 14 dni izolacji.
 • Zarówno obywatele Litwy, jak i obcokrajowcy mają możliwość skrócenia czasu izolacji poprzez wykonanie testu na koronawirusa nie wcześniej niż ósmego dnia izolacji. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego czas izolacji dla nich można skrócić do 10 dni
 • Ograniczony ruch osób na przejściach granicznych na lotniskach i w porcie w Klajpedzie. Ograniczony przepływ osób obowiązuje w ww. punktach oraz przy granicy z Federacją Rosyjską, a także z Republiką Białorusi. Przy zewnętrznej granicy lądowej są czynne 6 drogowych punktów granicznych  oraz 2 kolejowe.
 • od 15 września wszyscy pasażerowie przybywający na Litwę lotami regularnymi, specjalnymi lub czarterowymi, drogą morską lub lądową muszą przekazać drogą elektorniczną do Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NCZP) swoje dane osobowe. Oznacza to, że przed wejściem na pokład samolotu, promu, autobusu czy pociągu, osoba będzie musiała wypełnić formularz na stronie NCZP i okazać otrzymane potwierdzenie – tzw. kod QR – w momencie wejścia na pokład pojazdu.
 • W przypadku, gdy osoba podróżowała samodzielnie drogą lądową, musi zarejestrować się w NCZP drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu powrotu lub przybycia na Litwę.
 • Obywatelom Litwy i przebywającym legalnie po przybyciu, w których zachorowalność w ciągu ostatnich 14 dni kalendarzowych nie przekroczyła gdzie liczba zachorowań nie przewyższa 10 procent zachorowań niż na Litwie, nie podlegają samoizolacji.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji zostaną one poinformowane i przekonsultowane w kwestii dalszego postępowania.
 • Kontrola graniczna przy granicach wewnętrznych UE (Łotwa, Polska) nie obowiązuje. Nie ma obowiązku 14 dni izoliacji obywatelom Litwy i legalnie przebywającym powracającym z państ o wysokim stopniu zakażeń i przekraczającym Polskę tranzytem. (z wyjątkami)
 • Obcokrajowcy z krajów trzecich mogą przybywać na warunkach przyjazdu przewidzianych w p. 3.3. Uchwały rządu RL Nr 152 oraz Art. 6 Kodeksu Granicznego Shengen.
 • Odnowioną listę państw, po powrocie z których obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, można znaleźć tutaj.   Lista jest odnawiana w każdy piątek. Interaktywna mapa.
OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
 • Usługi i handel w miejscach publicznych:
  • bezpieczna odległość między miejscami pracy - 2 metry, może być mniejsza, jeżeli jest przegroda;
  • odległość w kolejkach – nie mniej niż 1 metr;
  • dezynfekcja, w miejscach handlu dezynfekcja wózków/koszy;
  • higiena rąk (mycie bądź dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów lub obowiązkowej samoizolacji;
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust zarówno przez zwiedzających, kupujących, odbiorców usług w wieku powyżej 6 lat,  jak i pracowników.
 • Obiekty rekreacyjne i rozrywkowe:
  • odległość w kolejkach – nie mniej niż 1 metr;
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów lub obowiązkowej samoizolacji;
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust zarówno przez zwiedzających, kupujących, odbiorców usług w wieku powyżej 6 lat, jak i pracowników.
 • Zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary, nocne kluby oraz inne miejsca rozrywki):
  • bezpieczna odległość 2 metry między osobami siedzącymi przy poszczególnych stołach, między siedzącymi przy barze – 1 metr;
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • noszenie maseczek jest obowiązkowe w zakładach żywienia zbiorowego. Maseczki można zdejmować gdy klient siedzi przy stole lub barze;
  •  nie obowiązują ograniczenia odnośnie formy podawania posiłków (szwedzki stół, bufet);
  • nie ma ograniczeń odnośnie czasu pracy.
 • Zgromadzenia i imprezy podczas imprez wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, festiwali, kiermaszy (za wyjątkiem imprez prywatnych):
  • noszenie maseczek obowiązuje podczas imprez i zgromadzeń kulturalnych, rozrywkowych organizowanych w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej (maski są obowiązkowe dla personelu, ale nie ma obowiązku noszenia maseczki dla wykonawców);
  • obowiązuje dystans socjalny, co najmniej 1 metr na otwartej przestrzeni i 2 metry w zamkniętej przestrzeni, albo widzowie powinni zajmować każde drugie krzesło (nie obowiązuje dla małżonków, bliskich członków rodziny, opiekunów);
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • liczba widzów i (lub) uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni otwartej i zamkniętej nie będzie ograniczona, jednak organizatorzy muszą zapewnić elektroniczną dystrybucję biletów lub rejestrację uczestników i widzów, także kontrolę przybywających widzów i uczestników.

OBOWIĄZKOWE NOSZENIE MASECZEK:

 

 • w transporcie publicznym;
 • w zakładach żywienia zbiorowego oczekując na posiłek lub napoje. Maseczkę można zdjąć gdy klient siedzi przy stole lub barze.;
 • w zamkniętych i otwartych placówkach handlowych,  w tym w galeriach handlowych i usługowych;
 • podczas imprez i zgromadzeń kulturowych, rozrywkowych oraz innych organizowanych  zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (noszenie maseczek nie obowiązuje wykonawców);
 • publiczność uczestnicząca w mistrzowskich zawodach sportowych w otwartej i zamkniętej przestrzeni;

Wyjątki:

 • Jeżeli usługi nie można wyświadczyć klientowi z włożoną maseczką (np. golenie brody), w czasie świadczenia usługi klient może zdjąć maseczkę.
 • Osoby sportujące w trakcie imprezy lub w klubach sportowych, goście parków rozrywki (np. basenów).
 • Maseczek mogą nie stosować osoby z upośledzeniem słuchu oraz inne osoby niepełnosprawne, którym rekomenduje się wkładanie przyłbic.
OGRANICZENIA W ZAKRESIE USŁUG PUBLICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH:
 • Działalność oświatowa:
  • Ograniczenia nie obowiązują, jeżeli są spełniane niezbędne warunki w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, higieny, zaopatrzenia mieszkańców w środki ochrony osobistej:
   • dezynfekcja;
   • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
   • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • Są kontynuowane zdalnie w przypadku niemożliwości zapewnienia ustalonych warunków.
 • Usługi socjalne:
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • rekomenduje się stosowanie środków ochrony osobistej.
 • Opieka zdrowotna:
  • plan wznowienia świadczenia usług;
  • sterowanie ruchem pacjentów w trybie ustalonym przez kierownika placówki;
  • zdalne świadczenie usług za porozumieniem lekarza i pacjenta;
  • wzmocniona kontrola infekcji;
  • zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony osobistej;
  • strategia testowania.

Najnowsza informacja dot. koronawirusa na stronie: www.koronastop.lt.

Zaktualizuj: 2020-10-15