31 Sierpień, 2020

KONTROLA RUCHU GRANICZNEGO:

 • Na Litwę mogą przybywać wszyscy obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej - EOG) oraz osoby prawnie zamieszkujące ww. państwa, jednak po przybyciu z krajów, gdzie zachorowalność na infekcję COVID-19 przekracza 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców, obowiązuje 14-dniowa izolacja.
 • Obcokrajowcy mieszkańcy Litwy przybywający do Republiki Litewskiej z krajów dotkniętych koronawirusem (gdzie liczba zakażeń jest większa niż 25 wypadków na 100 tys. Mieszkańców) muszą okazać negatywny wynik testu na infekcję koronawirusa wykonanego nie później niż 72 godziny (trzy doby) do przyjazdu na Litwę, a także powinni przestrzegać innych warunków samoizolacji ustalonych przez szefa państwowych operacji nadzwyczajnych. Mieszkańcy Litwy muszą wykonać test na koronawirusa w ciągu 24 h, od momentu przybycia, dzwoniąc na infolinię 1808. 
 • Po przybyciu z krajów, gdzie liczba zakażeń jest zbyt wysoka izoliacja jest obowiązkowa niezależnie od wyników testu, bowiem okres inkubacyjny jest dłuższy i nie zawsze możemy być pewni, że dana osoba nie zachoruje.
 • Kontrola graniczna przy granicach wewnętrznych jest dokonywana w punktach kontrolnych na lotniskach oraz Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie. Ograniczony przepływ osób obowiązuje w ww. punktach oraz przy granicy z Federacją Rosyjską, a także z Republiką Białorusi. Przy zewnętrznej granicy lądowej są czynne 6 drogowych punktów granicznych  oraz 2 kolejowe.
 • Osoby powracające/przybywające z krajów wciągniętych na listę krajów dotkniętych chorobą COVID-19 (infekcją koronawirusa)  bądź które podróżowały przez terytorium krajów dotkniętych ww. infekcją, z wyjątkiem podróży transportem lotniczym bez opuszczania obszaru tranzytowego lotniska, po podróży transportem lotniczym bądź morskim na lotnisku lub w porcie morskim powinny przekazać specjalistom Krajowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia (dalej – NVSC) dokonującym kontroli medycznej i odbywania kwarantanny wypełniony papierowy formularz (formularz do pobrania na stronie internetowej: https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio) lub potwierdzenie zarejestrowania się w NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) , natomiast w przypadku podróży transportem lądowym – nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu powrotu/przybycia do Republiki Litewskiej powinny zarejestrować się w NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ,ponieważ ww. osoby są uważane za osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi. Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i kontroli chorób zakaźnych u ludzi Republiki Litewskiej ww. osoby powinny poddawać się samoizolacji.
 • Obywatelom Litwy i przebywającym legalnie po przybyciu, w których zachorowalność w ciągu ostatnich 14 dni kalendarzowych nie przekroczyła 16 przypadków na 100 000 mieszkańców, nie podlegają samoizolacji.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji zostaną one poinformowane i przekonsultowane w kwestii dalszego postępowania.
 • Kontrola graniczna przy granicach wewnętrznych UE (Łotwa, Polska) nie obowiązuje. Nie ma obowiązku 14 dni izoliacji obywatelom Litwy i legalnie przebywającym powracającym z państ o wysokim stopniu zakażeń i przekraczającym Polskę tranzytem. (z wyjątkami)
 • Obcokrajowcy z krajów trzecich mogą przybywać na warunkach przyjazdu przewidzianych w p. 3.3. Uchwały rządu RL Nr 152 oraz Art. 6 Kodeksu Granicznego Shengen.
 • Odnowioną listę państw, po powrocie z których obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, można znaleźć tutaj.   Lista jest odnawiana w każdy piątek. Interaktywna mapa.
OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
 • Usługi i handel w miejscach publicznych:
  • bezpieczna odległość między miejscami pracy - 2 metry, może być mniejsza, jeżeli jest przegroda;
  • odległość w kolejkach – nie mniej niż 1 metr;
  • dezynfekcja, w miejscach handlu dezynfekcja wózków/koszy;
  • higiena rąk (mycie bądź dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów lub obowiązkowej samoizolacji;
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust zarówno przez zwiedzających, kupujących, odbiorców usług w wieku powyżej 6 lat,  jak i pracowników.
 • Obiekty rekreacyjne i rozrywkowe:
  • odległość w kolejkach – nie mniej niż 1 metr;
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów lub obowiązkowej samoizolacji;
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust zarówno przez zwiedzających, kupujących, odbiorców usług w wieku powyżej 6 lat, jak i pracowników.
 • Zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary, nocne kluby oraz inne miejsca rozrywki):
  • bezpieczna odległość 2 metry między osobami siedzącymi przy poszczególnych stołach, między siedzącymi przy barze – 1 metr;
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • noszenie maseczek jest obowiązkowe w zakładach żywienia zbiorowego składając zamówienie oraz czekając na posiłki i napoje. Maseczki można zdejmować podczas spożywania posiłków i napojów;
  •  nie obowiązują ograniczenia odnośnie formy podawania posiłków (szwedzki stół, bufet);
  • nie ma ograniczeń odnośnie czasu pracy.
 • Zgromadzenia i imprezy:
  • noszenie maseczek obowiązuje podczas imprez i zgromadzeń kulturalnych, rozrywkowych organizowanych w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej (maseczki nie obowiązują wykonawców);
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • od 1 września liczba widzów   i (lub) uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni otwartej i zamkniętej nie będzie ograniczona, jeżeli organizatorzy imprezy zapewnią dystrybucję biletów drogą elektroniczną oraz rejestrację widzów i uczestników drogą elektroniczną. Jeśli organizatorzy wydarzenia nie będą w stanie tego zapewnić, to w wydarzeniu może wziąć  udział maksymalnie 300 uczestników;

OBOWIĄZKOWE NOSZENIE MASECZEK:

Od dnia 21 sierpnia br. obowiązuje noszenie maseczek:

 • w transporcie publicznym;
 • w zakładach żywienia zbiorowego oczekując na posiłek lub napoje. Maseczkę można zdjąć w czasie spożywania posiłku lub napojów;
 • w zamkniętych i otwartych placówkach handlowych,  w tym w galeriach handlowych i usługowych;
 • podczas imprez i zgromadzeń kulturowych, rozrywkowych oraz innych organizowanych  zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (noszenie maseczek nie obowiązuje wykonawców);
 • publiczność uczestnicząca w mistrzowskich zawodach sportowych w otwartej i zamkniętej przestrzeni;

Wyjątki:

 • Jeżeli usługi nie można wyświadczyć klientowi z włożoną maseczką (np. golenie brody), w czasie świadczenia usługi klient może zdjąć maseczkę.
 • Osoby sportujące w trakcie imprezy lub w klubach sportowych, goście parków rozrywki (np. basenów).
 • Maseczek mogą nie stosować osoby z upośledzeniem słuchu oraz inne osoby niepełnosprawne, którym rekomenduje się wkładanie przyłbic.
OGRANICZENIA W ZAKRESIE USŁUG PUBLICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH:
 • Działalność oświatowa:
  • Ograniczenia nie obowiązują, jeżeli są spełniane niezbędne warunki w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, higieny, zaopatrzenia mieszkańców w środki ochrony osobistej:
   • dezynfekcja;
   • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
   • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • Są kontynuowane zdalnie w przypadku niemożliwości zapewnienia ustalonych warunków.
 • Usługi socjalne:
  • dezynfekcja;
  • higiena rąk (mycie i/lub dezynfekcja);
  • zakaz pracy w przypadku istnienia objawów infekcji lub obowiązkowej samoizolacji;
  • rekomenduje się stosowanie środków ochrony osobistej.
 • Opieka zdrowotna:
  • plan wznowienia świadczenia usług;
  • sterowanie ruchem pacjentów w trybie ustalonym przez kierownika placówki;
  • zdalne świadczenie usług za porozumieniem lekarza i pacjenta;
  • wzmocniona kontrola infekcji;
  • zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony osobistej;
  • strategia testowania.

Najnowsza informacja dot. koronawirusa na stronie: www.koronastop.lt.

Zaktualizuj: 2020-09-10