BDAR

05 Marzec, 2021

Kwarantanna ogólnokrajowa na Litwie ogłoszona jest od 7 listopada 2020 r. 00:00 do 31 marca 2021 r. 24:00

OGRANICZENIA

[[#ex]]

Wydarzenia

Zabrania się przychodzenia do instytucji i obsługiwania interesantów, za wyjątkiem:

Od 6 marca:

 • Zezwala się na wydarzenia, w których można wziąć udział nie wysiadając z samochodu, a w samochodzie są nie więcej niż dwie osoby, za wyjątkiem członków jednej rodziny lujednego gospodarstwa domowego. Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.
 • Zezwala się na obsługę interasantów w bibliotekach
 • Dozwolone jest również spacerowanie ścieżkami poznawczymi i edukacyjnymi, zwiedzanie parków, muzeów, galerii i innych przestrzeni ekspozycyjnych, ogrodów zoologicznych i botanicznych na terenach otwartych w grupach do 5 osób lub w grupie członków dwóch rodzin, lub dwóch gospodarstw domowych.

WAŻNE: Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.

Zabrania się wszelkich komercyjnych i niekomercyjnych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, uroczystości, targów, festiwali lub innych zorganizowanych zgromadzeń ludzi w miejscu publicznym w przestrzeniach otwartych i zamkniętych za wyjątkiem:

 • zawodów sportowych, gdy odbywają się bez widzów;
 •  pogrzebów, gdzie  maksymalna liczba uczestników nie sięga 10 za wyjątkiem członków rodzin i lub członków jednego gospodarstwa domowego i osób świadczących usługi rytualne;

Miejsca użyteczności publicznej, placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary, kluby nocne), inne miejsca rozrywki itp.

Rząd zezwolił na otwarcie zewnętrznych ośrodków narciarskich:

 • zgodnie z decyzją rządu, bilety na trasy będą sprzedawane wyłącznie elektronicznie, a zwiedzający będą rejestrowani zdalnie.
 • W ośrodku ma być ograniczona ilość osób, uwzględniając ilość podnośników, liczba osób na podnośniku będzie ograniczona, w jednym podnośniku może być 30 pasażerów.

Świadczenie usług wypożyczalni sprzętu narciarskiego i usług innych niż narciarskie będzie nadal zabronione.

WAŻNE: podróż do ośrodka narciarskiego nie jest uzasadnioną przyczyną by jechać do innego samorządu.

 

Działalność lokali gastronomicznych restauracji kawiarni, barów, pubów, nocnych klubów, kasyn, bingo salonów, punkty bukmacherskich  zostaje ograniczona

Za wyjątkiem:

 • dostarczania żywności na wynos z dowozem.
 • usługi cateringowe świadczone są pracownikom firm, instytucji lub organizacji, w których praca zmianowa jest wykonywana na terenie i / lub pomieszczeniach tych firm, instytucji lub organizacji.
 • usługi gastronomiczne świadczone są w placówkach oświatowych, społecznych,  w placówkach służby zdrowia, w zakładach karnych, aresztach śledczych, Urzędzie Rejestracji Cudzoziemców lub w innych placówkach, w których istnieje konieczność zapewnienia posiłków zgodnie ze specyfiką działalności placówki.

Zabrania się działalności klubów sportowych, basenów i saun (za wyjątkiem publicznych saun, przeznaczonych do celów higieny osobistej), dyskotek, kin i klubów filmowych. Zabrania się również odwiedzania obiektów rekreacyjnych lub wynajmowania obiektów rekreacyjnych na prywatne imprezy, uroczystości lub inne spotkania.

Zakaz nie jest stosowany dla:

 • ćwiczeń sportowych o wysokiej kwalifikacji zawodowej;
 • ćwiczeń indywidualnych (dla jednego klienta) prowadzonym przez specjalistę ds. aktywności fizycznej lub sportowej, instruktora lub usługodawcę specjalizującego się w zajęciach sportowych.

Zabrania się odwiedzania instytucji kultury, za wyjątkiem tych sytuacji, gdzie są zapewnione warunki ustalone przez Naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych w tym: kontrolowana jest ilość osób, zachowany jest dystans socjalny  i przestrzega się higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.


Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Masek ochronnych można nie zakładać na przestrzeniach otwartych, gdy w promieniu 2 m nie ma innych osób, za wyjątkiem członków rodziny.  Masek również można nie zakładać w tych sytuacjach:

 • które sportują;
 • zawodników, sędzi, trenerów, którzy biorą udział w zawodach sportowych lub ćwiczeniach wyczynowych.
 • w trakcie świadczenia usługi, gdy usługa nie może być wykonana, gdy usługobiorca jest w masce;
 • niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub dla których noszenie może zagrażać zdrowiu. Zaleca się, aby takie osoby nosiły osłonę twarzy;
 • Dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).

Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych. Maski należy zakładać w ogólnych pomieszczeniach udzielając dozwolonych usług. Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych.

Zaleca się noszenie masek na prywatnych uroczystościach, jeśli jest organizowana lub kontaktując z członkami innej rodziny.


Ruch wewnątrz kraju

Opuszczanie miejsca zamieszkania jest dozwolone:

 • udając się do pracy;
 • do punktu sprzedaży;
 • udając się na lotniska, porty czy dworce autobusowe;
 • udając się do posiadanej nieruchomości;
 • udając się na pogrzeb;
 • udając się do punktów opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług;
 • zezwala się na spacerowanie po otwartych przestrzeniach dla nie więcej niż członków jednej rodziny lub jednego gospodarstwa domowego;
 • na spacery na otwartych przestrzeniach
 • z powodu innych niezbędnych usług czy objektywnych przyczyn, gdy wyjazd jest niezbędny.

Zostaje ograniczony ruch transportu. W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić tylko osoby, które zajmują miejsca siędzące, ma być zachowany dystans socjalny – 1 m.

Korzystać ze środków transportu, za wyjątkiem trasportu publicznego miejskiego i połączeń miedzymiastowych oraz transportu, którym posługują się pracownicy by dotrzeć do miejsca pracy, mogą nie więcej niż 2 osoby albo członkowie jednej rodziny czy jednego gospodarstwa domowego. W sytucji, gdy są świadczone usługi transportowe, przewóz osób i rzeczy, kierowca transportu nie jest włączony w grupę dwóch osób.

Od 25 lutego zezwala się na ruch w rejonach obwodowych, okalające duże miasta. Dotyczy to rejonu wileńskiego i Wilna, rejonu olickiego i Olity, kowieńskiego i Kowna, klajpedzkiego i Kłajpedy, szawelskiego i Szawel poniewieskiego i Poniewieża. Mieszkańcy będą mogli poruszać się między wymienionymi samorządami.

Od 2020 r. 16 grudnia 00:00 do 2021 r. 15 marca 24:00 obowiązuje zakaz wyjazdu poza terytorium samorządu za wyjątkiem obwodowych samorządów okalających duże miasta.

Za wyjątkiem:

 • gdy, należy się udać na lotnisko, dworzec czy do portu; czy dotrzeć z nich;
 • do samorządu, w którym się mieszka;
 • pogrzebów;
 • wyjazdu do miejsca pracy, które jest w innym samorządzie;
 • gdy potrzebna jest obowiązkowa pomoc medyczna;
 • innych niezbędnych usług czy objektywnych przyczyn, gdy wyjazd jest niezbędny.
 • Członkowie „bańki społecznej” mogą przemieszczać się z jednego samorządu do innego, jeśli mieszkają w różnych samorządach.

Ograniczenie to nie dotyczy członków jednej rodziny czy jednego gospodarstwa domowego, którzy przenoszą się do samorządu innego niż obecne miejsce zamieszkanie, gdzie mają nieruchomości.


Kontakty

Od 21 stycznia Rząd zdecydował o zezwoleniu na bliski kontakt między dwiema rodzinami lub dwoma gospodarstwami domowymi, jeśli jedna z tych rodzin lub gospodarstw domowych składa się z jednej osoby dorosłej, a także jej niepełnoletnich dzieci, lub osoby wymagającej stałej opieki.

 • Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko zakażenia COVID-19, członkowie wyżej wymienionych rodzin bądź gospodarstw domowych mieliby zakaz utrzymywania bliskich kontaktów z innymi osobami w pracy i poza nią.
 • Ponadto, jeśli bańska społeczna składa się z osoby, która należy do grupy ryzyka, zaleca się noszenie masek, przestrzeganie dystansu socjalnego – 2 m., wietrzenia pokoi przynajmniej co godzinę.

Członkowie „bańki społecznej” mogą przemieszczać się z jednego samorządu do innego, jeśli mieszkają w różnych samorządach.

Od 6 marca w plenerze można poruszać się w grupach do 5 osób albo w grupach członków dwóch rodzin lub dwóch gospodarstw domowych.

 Zabrania się kontatów więcej niż jednej rodziny lub więcej niż jednego gospodarstwa domowego za wyjątkiem:

 • dwóch rodzin lub członków 2 gospodarstw domowych;
 • nagłych wypadków wymagających pomocy;
 • gdy potrzebna jest pomoc dla osób chorych i tych, którzy nie mogą zadbać o siebie.

Organizowania imprez prywatnych w publicznych i prywatnych przestrzeniach, gdy w nich bierze udział więcej niż jedna rodzina i (lub) jedno gospodarstwo domowe, za wyjątkiech imprez na przetrzeniach otwartych, gdy w nich bierze udział nie więcej niż dwie rodziny i (lub) dwa gospodarstwa domowe.


Handel i usługi

Zezwala się na handel:

 • Od 15 lutego 2021 r. sklepy, kioski i pawilony, gdzie są sprzedawane produkty niespożywcze (z wyjątkiem zlokalizowanych na targowiskach) mogą być otwarte, jeżeli spełniają następujące warunki: ogólna powierzchnia nie przekracza 300 mkw.;wejście z zewnątrz albo oddzielne wejście dla klientów;

 • produkty niespożywcze mogą być przedmiotem handlu na zewnątrz, dopuszcza się sprzedaż obwoźną.

WAŻNE: obsługiwany jest jeden klient lub na jednego klienta ma przypadać co najmniej 20 m kw. powierzchni, muszą też być uwzględnione inne warunki Naczelnika państwowych sytuacji nadzwyczajnych.

 • mogą działać sklepy (również te w centrum handlowych), w których podstawową działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, optycznych i ortopedycznych urządzeń technicznych;
 • zezwala się na handel żywnością na targach i w innych miejscach publicznych;
 • zezwala się na handel zdalny (np. internetowy), gdy towar jest dostarczany klientom czy odbierany w puktach dostarczania;
 • mogą działać firmy świadczące usługi pogrzebowe

WAŻNE: obsługiwany jest jeden klient lub na jednego klienta ma przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni, muszą też być uwzględnione inne warunki Naczelnika państwowych sytuacji nadzwyczajnych;

Zabrania się działalności sklepów, również tych w centrach handlowych, targów i w innych miejscach publicznych;

Zaleca się:    

 • nie stosować krótkoterminowych środków promocji sprzedaży (wyprzedaży, rabatów, degustacji itp.) we wszystkich sklepach, supermarketach, na targowiskach i innych miejscach publicznych i usługowych. Nie dotyczy to marketingu internetowego;
 • zaleca się zwiększenie liczby czynnych kas w punktach handlowo-usługowych, tak aby w kolejce było nie więcej niż 5 osób;
 • rekomendowane także jest, by zakupy robił jeden członek rodziny;
 • zaleca się również wydłużenie godzin pracy punktów handlowych.

Od 6 marca rząd zezwolił na zwiększenie dostępności usług i zajęć sportowych i rekreacyjnych na otwartej przestrzeni dla ograniczonej liczby osób (maksymalnie 5 osób lub członkowie dwóch rodzin lub dwóch gospodarstw domowych), zapewniając wszystkie ustalone warunki bezpieczeństwa.

Zezwala się działalność tych usług:

 • Od 15 lutego 2021 r. można świadczyć usługi indywidualne (w tym kosmetyczne), w trakcie świadczenia których, następuje kontakt tylko między jednym usługodawcą a jednym usługobiorcą, jeżeli nie są zabronione przez Rząd;
 • usług rehabilitacji medycznej i innych usług niezbędnej pomocy;
 • pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych;
 • przewożenia pasażerów;
 • usług prawnych świadczonych przez prawników;
 • Od 10 marca mogą się odbywać egzaminy praktyczne na prawo jazdy;
 • usług finansowych i kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których nie można świadczyć zdalnie;

WAŻNE: w miejscach, gdzie działalność nie jest ograniczona, a czas uługi jest krótszy niż 15 minut,  należy zapewnić 10m2 powierzchni dla jednego klienta, a w przypadku usługi, która trwa dłużej niż 15 minut należy zapewnić 20 m2 powierzchni dla jednego usługobiorcy albo może być obsługiwany jeden klient. Należy też przestrzegać innych zaleceń ustalonych przez naczelnika nadzwyczajnych sytuacji państwowych: zachowanie dystansu socjalnego, niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

 

Usługi zakwaterowania:

 • W jednym pokoju mogą zamieszkać członkowie jednej rodziny albo jednego gospodarstwa domowego;
 • pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje zakładanie i noszenie masek dla wszystkich osób, a także zachowanie 2 m. dystansu socjalnego  pomiedzy osobami czy grupami osób (do 5 osób albo członków rodziny);
 • mają być zapewnione inne warunki ustalone przez Naczelnika państwowych sytuacji nadzwyczajnych;

 

Zabrania się wynajmowanie, podnajmowanie lub użytkowanie lokali przeznaczonych do świadczenia usług noclegowych (będących własnością osób fizycznych lub prawnych lub w inny sposób posiadanych zgodnie z prawem) do organizowania prywatnych imprez, uroczystości lub innych zgromadzeń jest zabronione.

 • Zakazana jest działalność placówek zdrowotnych świadczących usługi rekreacyjne.
 • Zakazane jest odwiedzanie placówek kulturalnych i rozrywkowych, a także sportowych i fizyczna obsługa klientów, za wyjątkiem ćwiczeń sportowych o wysokiej kwalifikacji (zawodowe) i obsługi w bibliotekach, stosując wszystkie warunki bezpieczeństwa określone przez Naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych.

Organizowanie pracy

W instytucjach państwowych i samorządowych, zakładach, przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych oraz w sektorze prywatnym praca jest organizowana, a klienci są obsługiwani zdalnie, za wyjątkiem sytuacji, gdy odpowiednie funkcje (prace) muszą być wykonywane w miejscu pracy, zapewniając przepływ osób, warunki zachowania bezpiecznej odległości, niezbędne warunki higieny publicznej, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Wszystkie warunki są określone w decyzjach Naczelnika państwowych spraw ekstremalnych.


Oświata

 • edukacja przedszkolna  może być prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych, zaleca się uczęszczanie do placówek wychowania przedszkolnego tylko dla tych dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej;
 • nauka w szkołach początkowych, średnich i podstawowych jest prowadzona zdalnie  za wyjątkiem uczniów szkół specjalnych i oddziałów specjalnych szkół ogólnokształcących według programów kształcenia podstawowego (zindywidualizowane kształcenie podstawowe), średniego (rozwój umiejętności społecznych);
 • Nieformalne kształcenie dzieci może odbywać się zdalnie lub ma być wstrzymane, za wyjątkiem nieformalnech zajęć edukacyjnych dla dzieci na otwartych przestrzeniach z udziałem maksymalnie 5 dzieci. Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.
 • nieformalna edukacja dorosłych i nieformalne szkolenie zawodowe są prowadzone zdalnie lub muszą być zawieszone, za wyjątkiem szkoleń praktycznych w zakresie lotnictwa i żeglugi, egzaminy praktyczne na prawo jazdy, egzaminy (zaliczenia) znajomości języka obcego dla osób rozpoczynających naukę na zagranicznych uczelniach w liczbie maksymalnie 5 osób i zapewniając przepływ osób a także mogą  być organizowane nieformalne zajęcia edukacyjne dla dorosłych na otwartych przestrzeniach dla maksymalnie 5 osób. Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.
 • Podczas ferii  uczniów, dzieci mogą się kształcić w szkołach specjalnych i w specjalnych klasach w szkołach ogólnokształcących. Należy jednak zapewnić wszystkie warunki ustalone przez Naczelnika Państwowych spraw esktremalnych zapewniając przepływ osób, bezpieczne przestrzeganie socjalnego dystansu i inne niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej;
 • mają być zapewnione wszystkie warunki określone przez Naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych;
 • dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki);
 • W szkołach dla klas początkowych ogłasza się ferie zimowe od 14 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 r.; 
 • administracje samorządu mają zapewnić dla uczniów, w ramach początkowego programu nauczania, zdalne nauczanie, opiekę i wyżywienie w placówkach, zapewniając wszystkie warunki ustalone przez Naczelnika państwowych spraw ekstremalnych, w związku z przepływem osób, dystansu socjalnego i innych środków higieny, gdy rodzice, rodzice adopcyjni czy opiekunowie muszą wykonywać swoje funkcje w miejscu pracy i nie mogą zapewnić opieki nad dziećmi w domu. Obowiązuje od 4 stycznia 2021 r.

 

 • Dzieci, nie mają warunków do nauki w domu lub z innych obiektywnych powodów, z polecenia szkolnej komisji ds. dobrobytu dziecka,potrzebują opieki, od 21 stycznia będą mogły uczyć się zdalnie w szkole, dla nich ma być też zapewnione wyżywienie w szkole, w centrum dniowym lub w innym miejscu, które przeznaczy samorząd.
 • Zgodnie z decyzją administracji samorządu miasta Wilna w wybramych placówkach edukacyjnych od 2021 r. 22 lutego do 31 marca 2021 r. nauczanie początkowe odbywa się w sposób mieszany. Periodycznie należy wykonywać testy COVID-19, a także należy zapewnić wszystkie warunki ustalone przez Naczelnika Państwowych spraw esktremalnych zapewniając przepływ osób, bezpieczne przestrzeganie socjalnego dystansu i inne niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

System ochrony zdrowia

 • Zabrania się odwiedzania pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem wizyt pacjentów terminalnie chorych, pacjentów poniżej 14 roku życia oraz matek za zgodą kierownika placówki lub innej upoważnionej przez niego osoby;
 • Specjalista udzielający ambulatoryjnej indywidualnej opieki zdrowotnej, po ocenie stanu zdrowia pacjenta, podejmuje decyzję o sposobie świadczenia usług najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom pacjenta.
 • Następujące usługi są świadczone bezpośrednio:
 • o usługi dentystyczne;
 • o świadczenia zdrowotne dla kobiet w ciąży, matek i noworodków;
 • szczepienia dla dzieci i dorosłych w ramach Krajowego Programu Immunoprofilaktyki;
 • wykonując programy prewencyjne zapobiegania chorobom;
 • usługi profilaktycznych badań zdrowotnych dla pracowników najemnych, które chcą pracować w sferze, gdzie możliwe jest narażenie zdrowia;
 • pomoc psychologiczna i usługi psychoterapeutyczne.

 

 • Stacjonarne świadczenia usług w zakresie indywidualnej opieki zdrowotnej z powodu COVID-19 (zakażenia koronawirusem) (dalej - usługi w zakresie COVID-19) organizowane są w układzie klastrowo-terytorialnym zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z kompetencjami nadanymi przez Ministra Zdrowia i Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.  Świadczenie usług związanych z COVID-19 jest organizowane przez wskazane w załączniku do niniejszego rozporządzenia indywidualne zakłady opieki zdrowotnej (zwane dalej ZOZ), które posiadają oddziały lub zasoby ludzkie zajmujące się chorobami zakaźnymi, a także organizują i koordynują świadczenia w zakresie chorób zakaźnych. COVID-19 na obszarze działania określonym w załączniku do niniejszego dekretu. Organizatorzy pracy ZOZ do świadczenia usług związanych z COVID-19 mogą korzystać z innych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działania i wymienionych w załączniku do niniejszego dekretu.
 • Instrukcje koordynatora ZOZ dotyczące organizacji świadczenia usług w zakresie COVID-19 są obowiązkowe  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.  Tryb organizacji świadczeń zdrowotnych z powodu COVID-19 ustala Minister Zdrowia i Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych zgodnie ze swoimi kompetencjami;
 • Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych powołuje koordynatora który organizuje pracę ZOZ (zwanego dalej Koordynatorem) w celu koordynowania świadczenia usług w ZOZ z powodu  COVID-19. Koordynator organizuje pracę ZOZ współpracując burmistrzami i dyrektorami administracji. Instrukcje koordynatora są obowiązkowe dla kierowników i pracowników podstawowych ZOZ oraz dla wtórnych ZOZ (o ile przepisy nie przewidują inaczej).
 • Zespolenie pracowników służby zdrowia, studentów medycyny, rezydentów i gromadzenie infrastruktury, niezależnie od ich struktury organizacyjnej i podporządkowania.  W razie potrzeby pracownicy służby zdrowia i ich personel (personel medyczny) mogą zostać czasowo przeniesieni do innego zakładu opieki zdrowotnej lub ich funkcje zawodowe mogą zostać czasowo zmienione w celu zapewnienia właściwej organizacji świadczeń zdrowotnych.
 • Działalność placówek stacjonarnych opieki zdrowotnej dla pacjentów z COVID-19 (zakażeniem koronawirusem) jest organizowana w ten sposób:
  • reorganizacja działań w zakresie zarządzania przepływami pacjentów, infrastrukturą oraz zasobami materialnymi i ludzkimi;
  • zwiększanie łóżek w razie potrzeby,  ma być rozszerzony zakres świadczeń w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19,  należy zgromadzić personel, a także zmniejszyć lub powstrzymać świadczenie planowanych usług stacjonarnych indywidualnej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem pomocy i opieki zdrowotnej, która w przypadku braku takiej opieki sprawiłaby, że pacjent potrzebowałby niezbędnego leczenia lub znacznie pogorszyłby się jego stan;
  • zakaz wizyt pacjentów, z wyjątkiem wizyt nieuleczalnie chorych i dzieci poniżej 14 roku życia za zgodą lekarza prowadzącego.

Opieka społeczna

 • zabrania się odwiedzin we wszystkich stacjonarnych instytucjach pomocy społecznej, z wyjątkiem osób nieuleczalnych i / lub osób, których wizyta w placówce jest związana z wykonywaniem ich obowiązków;
 • przy świadczeniu usług socjalnych w zakładach opieki społecznej lub w  domu konkretnej osoby mają być zapewnione są niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, osoby mają być  wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej określone decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.

Odwiedzanie więźniów

Od 6 marca dozwolone są krótkotrwałe widzenia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.


Odwiedzanie uchodźców

W Centrum rejestracji cudziemców (dalej CJU)

 • zabrania się osobom ubiegającym się o azyl, zakwaterowanym w CJU, opuszczenie CJU na okres dłuższy niż 2 godziny na dobę;

Za wyjątkiem

 • osób ubiegających się o azyl, które codziennie otrzymują zajęcia edukacyjne;
 • osób ubiegających się o azyl, które pracują i przedstawiły ważną umowę o pracę w administracji CJU;
 • osób ubiegających się o azyl, które za zgodą administracji CJU mogą opuszczać CJU na dłużej niż 2 godziny dziennie.
 • zabrania się odwiedzin w CJU, za wyjątkiem spotkań z prawnikami.

Obrzędy religijne

Zaleca się, aby funkcjonujące wspólnoty religijne organizowały ceremonie religijne zdalnie (z wyjątkiem pogrzebów, na których obecnych jest nie więcej niż 10 osób, z wyjątkiem rodziny i / lub członków jednego gospodarstwa domowego) w taki sposób, aby uniknąć zgromadzeń (10 m2 na osobę i mniej niż 2 metry odległości między osobami lub grupami osób (do 2 osób lub członków rodziny) lub powstrzymać się od wykonywania obrzędów religijnych.


Przybywanie z zagranicy

Od 10 marca postanowiono również nałożyć obowiązek na wszystkie osoby, powracające lub przybywające na Litwę lotami czy rejsami regularnymi, specjalnymi i czarterowymi, posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem.

Wszyscy przewoźnicy, organizatorzy podróży, pracownicy sektora turystycznego organizujący loty czy rejsy regularne  specjalnymi i czarterowymi środkami transportu mają zapewnić, aby pasażerowie, którzy nie mają testu na COVID-19 i negatywnego wyniku testu, nie mogli wsiąść do pojazdów.

Testu na COVID-19 nie wymaga się od:

 • członków załogi;
 •  osobów przebywających przez Litwę tranzytowo;
 • osób, które posiadają dokument z placówki służby zdrowia potwierdzający, że osoba chorowała na COVID-19, gdy diagnoza została potwierdzona na podstawie pozytywnego wyniku PCR lub testu antygenowego i nie upłynęło więcej niż 90 dni od pozytywnego testu przed powrotem / przyjazdem na Litwę lub do osób posiadających świadectwo o dokonanym  szczepieniu przeciw COVID-19
 •  osób poniżej 16 roku życia.

 

 

Ograniczenia i niezbędne procedury po przybyciu z zagranicy

[[#ex]]

 

Najczęściej zadawane pytania

Ruch

[[#ex]]

Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe to pojedyncza osoba lub grupa osób mieszkających w tym samym mieszkaniu, które dzielą się kosztami i środkami utrzymania.


Czy zawsze muszę być w masce ochronnej?

Masek ochronnych można nie zakładać na przestrzeniach otwartych, gdy w promieniu 2 m nie ma innych osób, za wyjątkiem członków rodziny.  Masek również można nie zakładać w tych sytuacjach gdy:

 •  się sportuje
 • zawodnicy, sędzi, trenerzy, biorą udział w zawodach sportowych lub ćwiczeniach wyczynowych.
 • w trakcie świadczenia usługi, gdy usługa nie może być wykonana, gdy usługobiorca jest w masce;
 • niepełnosprawni, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub dla których noszenie może zagrażać zdrowiu. Zaleca się, aby takie osoby nosiły osłonę twarzy;
 • Dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).

Maski należy zakładać w ogólnych pomieszczeniach udzielając dozwolonych usług. Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych.

Zaleca się noszenie masek na prywatnych uroczystościach, jeśli jest organizowana lub kontaktując z członkami innej rodziny.

[[#ex]]

Pytania dotyczące przyjazdu i wyjazdu z kraju

[[#ex]]

Czy mogę udać się do innego samorządu?

Zaleca się nigdzie nie wyjeżdżać, jeśli nie jest to niezbędne, a także nie jechać tam, gdzie nie można będzie uzasadnić powodu wyjazdu.

Od 25 lutego zezwala się na ruch w rejonach obwodowych, okalające duże miasta. Dotyczy to rejonu wileńskiego i Wilna, rejonu olickiego i Olity, kowieńskiego i Kowna, klajpedzkiego i Kłajpedy, szawelskiego i Szawel poniewieskiego i Poniewieża. Mieszkańcy będą mogli poruszać się między wymienionymi samorządami.


Czy krewni mogą udać się na lotnisko i odwieźć do kraju przybyłe osoby do miejsca ich zamieszkania (lub odwieźć je na lotnisko)? Jakie dokumenty będą potrzebne do udowodnienia celu wyjazdu?

Są przewidziane wyjątki, to spotkanie małoletniego dziecka lub osoby wymagającej specjalnej pomocy. W innych wypadkach powinno się posługiwać transportem publicznym lub taxi. Zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, takich jak akt urodzenia i kopia paszportu oraz kopie biletów osób przybywających.


Czy obywatel powracający z obcego kraju, udając się do domu w innej gminie, musi udokumentować dokumenty poprzedniej podróży? Jakie inne dokumenty są potrzebne?

Konieczne jest posiadanie biletu na podróż, dokumentu tożsamości oraz dokumentów potwierdzających posiadanie majątku, do którego jedzie w innej gminie.


Czy planowana podróż to wystarczający powód, aby udać się na lotnisko w innym samorządzie? Jeśli tak, jakie dokumenty lotnicze należy mieć przy sobie podczas przekraczania granic miast?

Wyjazd z kraju nie jest zabroniony, dlatego dopuszcza się również wjazd do lub z lotnisk, portów morskich, dworców autobusowych obsługujących międzynarodowe trasy pasażerskie. Powinieneś mieć bilet podróżny i dokument tożsamości.


Co należy powiedzieć lub przedstawić w przypadku chęci opuszczenia Litwy samochodem i nie posiadania dokumentów potwierdzających cel wyjazdu?

Policja oceni każdą sytuację indywidualnie, więc jeśli dana osoba poinformuje, dokąd się wybiera, nikt nie zabroni jej opuszczenia kraju. 


Czy można pojechać do innej gminy na badanie COVID-19 z dowodem, t.j. czasem wyznaczonego badania?

Tak, będzie można udać się do innej gminy na test COVID-19.


Czy na lotnisku, w pociągu lub na dworcu autobusowym można spotkać swoje dziecko lub współmałżonka, wracających z zagranicy?

Tak, w przypadku jeśli dana osoba wraca do domu z krótkoterminowej podróży służbowej do miejsca zamieszkania lub wraca nieletni. W takim przypadku zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, takich jak akt urodzenia i kopia paszportu, a także kopie biletów osób przybywających. 

[[#ex]]

Pytania dotyczące przemieszczania się w kraju

[[#ex]]

Czy mogę udać się do innego samorządu?

Zaleca się pozotanie w domu, chyba że istnieje pilna potrzeba, oraz nie udawać się tam, gdzie nie będzie można udokumentować legalności swojej podróży i pobytu.


Czy osoba, która wynajmuje mieszkanie i nie posiada dokumentów własności, ale pracuje w innej gminie, może opuścić (i wrócić) z gminy? Jakie dokumenty są potrzebne?

Tak. W takim przypadku trzeba zwrócić się do gminy o stosowne zaświadczenie.


Jakie dokumenty są potrzebne, aby wyjechać do pracy w innej gminie?

Potrzebny jest dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający, że osoba pracuje w iinym samorządzie (umowa o pracę, świadectwo pracy). Mogą to być zarówno dokumenty na papierze lub sfotografowane (np. Telefon komórkowy, tablet itp.).


Jak udowodnić że udaje się do miejsca zamieszkania?

Aby proces przebiegał sprawnie i szybko, powinieneś mieć przy sobie dowód tożsamości oraz dokumenty własności nieruchomości i wynajmu lub ich kopie. Jeżeli dana osoba nie posiada takich dokumentów, policja ma możliwość sprawdzenia tego w bazach danych lub w inny sposób.


Czy myśliwi i rybacy będą mogli udać się do innych gmin / w pobliżu zbiorników wodnych?

Nie, wyjazd do innej gminy w tym okresie jest możliwy tylko z koniecznych przyczyn obiektywnych. Przypominamy również, że w otwartych i zamkniętych przestrzeniach można spotkać nie więcej niż 2 grupy osób lub członków jednej rodziny lub jednego gospodarstwa domowego. 


Czy obywatele mogą udać się do sanatorium w innej gminie (w celach leczniczych, nie rozrywkowych)? Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia celu podróży?

Tak, ponieważ obecnie przeprowadzana jest tylko rehabilitacja lub inne niezbędne usługi medyczne, istnieje możliwość skorzystania z sanatoriów. Potrzebne jest skierowanie od lekarza lub inny dokument potwierdzający.


Dla wypoczynku zarezerwowałem hotel nad morzem/gospodarstwie agroturystycznym. Czy mogę tam się udać?

Usługi noclegowe są dozwolone, ale można z nich korzystać wyłącznie na terenie miejsca zamieszkania (niezależnie od tego, kiedy zawarto umowę o usługi noclegowe). Należy zwrócić uwagę, że usługi noclegowe są świadczone poprzez umieszczenie w jednym pokoju nie więcej niż jednej rodziny i / lub jednego domownika.


Czy można przewieźć dzieci do dziadków lub jednego z rodziców do innego samorządu? Czy można je przywieźć do siebie?

Nie ma możliwości przewożenia dzieci do innych gmin z dziadkami ani pozostawiania ich u krewnych lub przyjaciół w tej samej gminie. Małoletnie dzieci można odebrać z innej gminy, jeżeli są przewożone do ojca lub matki, opiekuna.


Czy można przewozić dzieci do innego samorządu w celu świadczenia usług edukacyjnych?

W przypadku usług edukacyjnych dopuszcza się przewóz dzieci do innej gminy (tylko w przypadku usług edukacyjnych, które nie odbywają się na odległość, np. do przedszkola), w takim przypadku konieczne jest zawarcie umowy na usługi edukacyjne.


Czy można udać się do innego saorządu, aby zaopiekować się chorym? Jakie dokumenty są potrzebne do opieki nad osobami chorymi lub nie mogącymi o siebie zadbać?

Jest to dozwolone, lecz biorąc pod uwagę ogromną różnorodność takich przypadków, takie przypadki będą oceniane indywidualnie przez urzędników. Jeśli jest to możliwe, podróżnym zaleca się posiadanie dokumentów uzupełniających (np. stanu zdrowia osoby, nad którą się opiekujesz).


Przeprowadzam się do innego samorządu. Czy mogę tam się udać?

Możliwe jest również przemieszczanie się między różnymi samorządami, ale w tym przypadku konieczna jest podróż ze wszystkimi rzeczami osobistymi, a policjant oceni sytuację indywidualnie (np. podróż z kilkoma rzeczami osobistymi nie jest traktowana jako przeprowadzka).


Czy w jadąc w interesach osobistych mam prawo przekraczać terytoria miejskie?

Można przejechać przez kilka samorządów, lecz muszą one znajdować się w drodze do legalnego miejsca docelowego.


Czy wolontariusz ma prawo udać się do innego samorządu po to, aby przekazać przedmiot, jedzenie?

Przekazywanie żywności i innych rzeczy do innych gmin jest możliwe tylko w przypadku opieki nad osobami chorymi lub niezdolnymi do samodzielnej opieki. Zaleca się unikanie jakiegokolwiek kontaktu.


Czy można udać się do innych samorządów w celu uzyskania (planowanej) opieki zdrowotnej? Jakie dokumenty są potrzebne?

Można, lecz zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających cel wyjazdu (np. Elektroniczne zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej).


Czy studenci będą mogli przyjechać do miasta, w którym studiują?

Ze względu na zdalną naukę, studenci, którzy opuścili miasto w którym studiują, nie będą mogli do niego wrócić (chyba, że ​​wynajmują akademik lub inne miejsce zamieszkania, posiadają, nieruchomość lub są zameldowani w tym samorządzie).


Czy mogę udać się do innego samorządu, aby odebrać zamówiony towar?

Możliwa jest dostawa towarów do innych samorządów, odbiór - tylko w tym samym samorządzie.

[[#ex]]

Obcowanie

[[#ex]]

Czy mogę wyjść na spacer do parku, wyprowadzić psa?

Tak, lecz są przewidizne i ważne ograniczenia. Na spacer można iść samemu, z rodziną lub domownikami lub z jedną osobą, z którą nie mieszkasz. Ważne jest, aby nie wychodzić na spacer poza granicami swojego samorządu, jeśli nie masz tam nieruchomości, na przykład jechać do Trok.


Czy mogę wyjść na spacer z przyjacielem, z którym nie mieszkam?

Tak, możesz wybrać się na spacer z jedną osobą, z którą nie mieszkasz.


Czy małoletnie dzieci mogą spotykać się z rodzicami lub opiekunami i obcować z nimi, jeśli mieszkają osobno?

Tak, małoletnie dzieci mają prawo widywać się z rodzicami lub opiekunami, jeśli mieszkają oddzielnie, a nawet w różnych samorządach.

[[#ex]]

Sklepy i usługi

[[#ex]]

Jaki handel może się odbywać w czasie kwarantanny?

Od 15 lutego 2021 r. sklepy, kioski i pawilony, gdzie są sprzedawane produkty niespożywcze (z wyjątkiem zlokalizowanych na targowiskach) mogą być otwarte, jeżeli spełniają następujące warunki: ogólna powierzchnia nie przekracza 300 mkw.;wejście z zewnątrz albo oddzielne wejście dla klientów; produkty niespożywcze mogą być przedmiotem handlu na zewnątrz, dopuszcza się sprzedaż obwoźną.

Obsługiwany jest jeden klient lub na jednego klienta ma przypadać co najmniej 20 m kw. powierzchni, W sklepie może być nie więcej niż 15 osób, a przy wejściu powinna być osoba odpowiedzialna za regulowanie przepływu osób. 

Może też odbywać się handel produktami niespożywczymi na zewnątrz w tymczasowych obiektach handlowych: ladach i stojakach. Handel ten będzie możliwy na otwartym targu, jak iw innych odpowiednich do tego miejscach. Dla jednego klienta ma być 20 m.kw, lub może być obsługiwany jeden klient. Na zamkniętych targowiskach handel nie może się odbywać.

Zezwala się na handel kwiatami w otwartych i zamkniętych pomieszczeniach. Handel kwiatami jest możliwy na targowiskach i w centrach handlowych, Sprzedawcy kwiatów powinni wyznaczyć dla jednego klienta nie mniej niż 15 kw.m lub obsługiwać tylko jednego klienta.


Jakie usługi mogą być świadczone w kwarantannie?

Od 15 lutego 2021 r. można świadczyć usługi indywidualne (w tym kosmetyczne), w trakcie świadczenia których, następuje kontakt tylko między jednym usługodawcą a jednym usługobiorcą.

Fryzjerzy i salony kosmetyczne mogą świadczyć szereg usług kosmetycznych, w tym pielęgnację twarzy, ciała i włosów, manicure i pedicure, woskowanie włosów, tatuaże, kolczyki i makijaż długotrwały. Mogą być również świadczone inne usługi, np. masaż, trening indywidualny, szkolenia na przestrzeniach otwartych.

Świadcząc indywidualne usługi w zamkniętym pomieszczeniu należy zapewnić 20 kw.m dla jednego klienta albo obsługiwany może być tylko jeden klient, jeśli pomieszczenie jest mniejsze. Jeśli świadczenie usługi jest krótsze, niż 15 minut ma być wyznaczone 10 m kw.dla jednego klienta.

Nadal mogą być swiadczone usługi przewożenia pasażerów samochodami osobowymi usługi prawne świadczone przez prawników; usługi finansowe, zawody sportowe, obsługa w bibliotekach.

Usługi w centrach wypoczynkowych, rozrywkowych, w centrach sportowych, w kinach nadal są zabronione. Zabrania się wynajmowanie, podnajmowanie lub użytkowanie lokali przeznaczonych do świadczenia usług noclegowych (będących własnością osób fizycznych lub prawnych lub w inny sposób posiadanych zgodnie z prawem) do organizowania prywatnych imprez, uroczystości lub innych zgromadzeń jest zabronione.


Czy mogę odebrać książki w bibliotece?

Tak, usługa fizyczna pozostanie, ale każda biblioteka może zastosować dodatkowe zasady.


Czy poczta będzie czynna? 

Tak, Lietuvos Paštas informuje, że kontynuuje swoją dotychczasową działalność: zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa klienci obsługiwani są na poczcie, usługi świadczone są przez listonoszów i kurierów, mieszkańcy zachęcani są do wybierania bezpiecznych metod wysyłki - samoobsługowych i samoobsługowych terminali paczkowych.


Czy można zabrać psa do psiego fryzjera?

Tak, jeśli pies zostanie pozostawiony bezkontaktowo.


Czy będą czynne kliniki weterynaryjne?

Tak, będą czynne, jak i sklepy sprzedające karmę dla zwierząt.


Czy warsztaty samochodowe mogą działać?

Tak, jeśli usługa jest wykonywana w sposób bezkontaktowny i jeśli dana osoba nie potrzebuje więcej niż 15 minut na przekazanie / odebranie samochodu.


Czy punkty naprawy butów lub kluczy mogą działać?

Może jeśli usługa jest wykonywana w sposób bezkontaktowny i jeśli osoba nie potrzebuje więcej niż 15 minut na przekazanie / odebranie klucza lub butów.

[[#ex]]

Edukacja

[[#ex]]

Czy przedszkola będą działać?

Tak, ale zaleca się uczestnictwo w programach wychowania przedszkolnego tylko dla tych dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej.

[[#ex]]

Ochrona społeczna

[[#ex]]

Czy rodzice otrzymają zwolnienia lekarskie za nauczanie dzieci ze szkół podstawowych w domu?

Jak zwykle, za opiekę nad chorymi dziećmi w czasie wakacji nie wydaje się zwolnień lekarskich. W przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej w domu zwolniena będą wydawane.


Czy świadczone są usługi w centrum dnia dla seniorów i osób niepełnosprawnych?

Świadczenia opieki społecznej w centrum dnia dla osób niepełnosprawnych i starszych są świadczone w zwykły sposób, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, z wyjątkiem COVID-19 w placówce.


Czy będączynne centra dnia dla dzieci?

Przedszkola działają w zwykłym trybie, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

[[#ex]]

Sądy

[[#ex]]

Czy mogę zwrócić się do sądu? Czy sądy działają?

Strony postępowania muszą być obecne na rozprawie, ponieważ sądy są organami publicznymi, które muszą działać na odległość lub, jeśli nie jest to możliwe i jeśli konieczne jest zapewnienie niezbędnych funkcji, na żywo, zgodnie ze wszystkimi ustanowionymi wytycznymi. W kontekście zmienionych warunków kwarantanny warunek przemieszczania się między gminami został rozszerzony o inne obiektywne przyczyny, które pozwoliłyby na takie przemieszczanie. Więc pójście do sądu, rozprawa sądowa byłaby uzasadnionym powodem.


Otrzymałem wezwanie do sądu, czy mogę się udać?

Tak, wezwanie spełnia warunek przemieszczania się między samorządami.

[[#ex]]

Zdrowie

[[#ex]]

Czy są czynne kliniki stomatologiczne?

Tak usługi stomatologiczne nie podlegają ograniczeniom.


Czy można udać się do swojego psychologa?

Tak, świadczenie pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych nie jest ograniczone.

[[#ex]]

Zaktualizuj: 2021-03-05