BDAR

10 Maja, 2021

Kwarantanna ogólnokrajowa na Litwie trwa od 7 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. 24:00

OGRANICZENIA

[[#ex]]

Paszport możliwości

Paszport możliwości wchodzi w życie 24 maja 2021 r.

Paszport możliwości jest ważny dla tych, którzy:

 • zostali zaszczepieni szczepionką przeciwko chorobie COVID-19 (zakażenie koronawirusem), zarejestrowaną w Unijnym Rejestrze Produktów Leczniczych:
  •  po upływie 1 tygodnia od podania drugiej dawki szczepionki Comirnaty lub COVID-19 Vaccine Moderna zgodnie z harmonogramem szczepień;
  • po upływie 4 tygodni od podania szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen;
  • po upływie 4 tygodni od podania pierwszej dawki szczepionki Vaxzevria, ale nie później niż po upływie 12 tygodni;
  • po podaniu drugiej dawki szczepionki Vaxzevria zgodnie z harmonogramem szczepień;
 •  mieli chorobę COVID-19 (zakażenie koronawirusem) i diagnozę potwierdzono na podstawie pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 PCR lub testu antygenowego i nie upłynęło więcej niż 180 dni od pozytywnego wyniku testu (ale nie wcześniej niż minął termin samoizolacji osoby);
 •  mają test na COVID-19 (test SARS-CoV-2 PCR lub test antygenowy) wykonany nie wcześniej niż 24 godziny (od momentu pobrania próbki) i uzyskali wynik negatywny;
 • są dziećmi do lat 16.

Osoby będą musiały okazać paszport możliwości przed uczestnictwem w wydarzeniu lub w lokalu gastronomicznym.

Powyższe osoby mogą być objęte mniej rygorystycznymi środkami kwarantanny:

 • Lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, kasyna i bary, z wyjątkiem klubów nocnych, będą mogły wewnątrz obsłużyć osoby posiadające paszport możliwości.
 • Wraz z wejściem w życie tego paszportu możliwe będzie organizowanie imprez z udziałem do 500 widzów zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Uczestnicy tych wydarzeń powinni zajmować nie więcej niż 75 proc. miejsc siedzących.
 • Paszport możliwości usunie ograniczenia dotyczące liczby osób biorących udział w uroczystościach prywatnych. Z tym paszportem nieograniczona liczba uczestników będzie mogła wynająć pomieszczenia na uroczystości.
 • Posiadacze paszportu możliwości będą mieli dostęp do różnych zajęć rekreacyjnych, zarówno na świeżym powietrzu, np. pływanie łodzią rekreacyjną, jak i pod dachem, np. bilard lub kręgle.
 • Z paszportem będzie możliwe zakwaterowanie w jednym pokoju nie tylko członków tej samej rodziny.
 • W państwowych i samorządowych instytucjach i urzędach, państwowych i samorządowych przedsiębiorstwach oraz w sektorze prywatnym będzie można wykonywać funkcje pracownicze w miejscu pracy, gdy będą one wykonywane przez osoby z immunitetem.
 • Dozwolone będą długoterminowe i krótkoterminowe wizyty kontaktowe w zakładach karnych i aresztach śledczych.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach należy zapewnić określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


Wydarzenia kulturalne i imprezy

Odwiedzanie placówek kulturalnych i obsługa interesantów:

 • Mogą zostać otwarte teatry i kina, z zapewnieniem, iż widzowie zajmują wyłącznie miejsca siedzące przy maksymalnym  obłożeniu 30 proc. wszystkich miejsc siedzących, przy czym  ogólna liczba widzów nie przekracza 150 osób, dystrybucja biletów odbywa się drogą elektroniczną i (lub) dokonywana jest rejestracja widzów, widzowie w wieku powyżej 6 lat mają zakryte nos i usta maseczką, jak również z zapewnieniem zgodności z warunkami określonymi przez Naczelnika państwowych sytuacji wyjątkowych.
  • Zabrania się sprzedaży jedzenia i napojów oraz świadczenia innych usług w miejscach tych usług.
 • Zezwala się na wydarzenia, gdy uczestniczy w nich maksymalnie 150 widzów, zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Zezwala się na organizowanie wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych, przy maksymalnym obłożeniu 30 proc. wszystkich miejsc siedzących, przy czym  ogólna liczba widzów nie przekracza150 osób, dystrybucja biletów odbywa się drogą elektroniczną i (lub) dokonywana jest rejestracja widzów, widzowie w wieku powyżej 6 lat mają zakryte nos i usta maseczką, jak również z zapewnieniem zgodności z warunkami określonymi przez Naczelnika państwowych sytuacji wyjątkowych.
  • Zabrania się sprzedaży jedzenia i napojów oraz świadczenia innych usług w miejscach wydarzeń.

WAŻNE: do ogólnej liczby widzów nie są wliczani wykonawcy, sportowcy biorący udział w wyczynowych zawodach sportowych, specjaliści w zakresie sportów wyczynowych i aktywności fizycznej, instruktorzy sportów wyczynwych i aktywności fizycznej, sędziowie, funkcjonariusze antydopingowi, organizatorzy oraz personel pomocniczy.

 • Zezwala się na wydarzenia, w których można wziąć udział nie wysiadając z samochodu, a w samochodzie są nie więcej niż dwie osoby, za wyjątkiem członków jednej rodziny lub jednego gospodarstwa domowego. Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.
 • Zezwala się na fizyczną obsługę interesantów w bibliotekach, zezwolono również fizyczną obsługę osób w czytelniach bibliotek i archiwum (w grupach do 2 osób), za wyjątkiem członków jednej rodziny czy jednego gospodarstwa domowego.
 • Dozwolone jest również spacerowanie ścieżkami poznawczymi i edukacyjnymi, zwiedzanie parków, muzeów, galerii i innych przestrzeni ekspozycyjnych, ogrodów zoologicznych i botanicznych na terenach otwartych w grupach do 5 osób lub w grupie członków dwóch rodzin, lub dwóch gospodarstw domowych. Można zwiedzać muzea, galerie oraz inne miejsca ekspozycyjne np. parki zoologiczne i botaniczne na przestrzeniach zamkniętych, Ma być zapewniona elektroniczna dystrybucja biletów lub wstępna rejestracja zwiedzających, bezkontaktowa weryfikacja biletów elektronicznych lub rejestracja zwiedzających przy wejściu, ograniczenie przepływu zwiedzających – maksymalna liczba jednorazowo dopuszczonych zwiedzających liczona jest według powierzchni ogólnodostępnej, tak że na gościa przypada co najmniej 20 metrów kwaratowych powierzchni.
 • Wycieczki mogą być prowadzone na otwartej przestrzeni dla maksymalnie 10 osób.
 • Próby amatorskich zespołów artystycznych domów kultury mogą odbywać się w samorządach, wskazanych w punkcie 21 niniejszej decyzji, jeżeli zapewniona została powierzchnia 20 m2 na osobę i nie więcej niż 10 osób przebywa w pomieszczeniach zamkniętych oraz nie więcej niż 20 osób na otwartej przestrzeni.
 • W pogrzebach, może wziąć udział maksymalnie 10 osób za wyjątkiem członków rodzin i lub członków jednego gospodarstwa domowego i osób świadczących usługi rytualne.

WAŻNE: Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.

Ograniczenia

Zabrania się wszelkich komercyjnych i niekomercyjnych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, uroczystości, targów, festiwali lub innych zorganizowanych zgromadzeń ludzi w miejscu publicznym w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, za wyjątkiem przypadków wymienionych wyżej.


Gastronomia i inne placówki rozrywkowe

Działalność lokali gastronomicznych restauracji kawiarni, barów, pubów, nocnych klubów, kasyn, bingo salonów, punkty bukmacherskich  zostaje ograniczona

Za wyjątkiem:

 • dostarczania żywności na wynos z dowozem.
 • usługi cateringowe świadczone są pracownikom firm, instytucji lub organizacji, w których praca zmianowa jest wykonywana na terenie i / lub pomieszczeniach tych firm, instytucji lub organizacji.
 • usługi gastronomiczne świadczone są w placówkach oświatowych, społecznych,  w placówkach służby zdrowia, w zakładach karnych, aresztach śledczych, Urzędzie Rejestracji Cudzoziemców lub w innych placówkach, w których istnieje konieczność zapewnienia posiłków zgodnie ze specyfiką działalności placówki.
 • Zakłady gastronomiczne, restauracje, kawiarnie i bary mogą być ponownie otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00, gdy zamówione jedzenie i napoje są spożywane przy stolikach na otwartych przestrzeniach, przy czym przy jednym stoliku mogą usiąść nie więcej niż 2 osoby, z wyjątkiem członków jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.
 • Zakłady gastronomiczne, restauracje, kawiarnie i bary mogą być otwarte w terminalach pasażerskich w portach morskich i lotniczych, gdy zamówione jedzenie i napoje są spożywane przy stolikach, przy czym przy jednym stoliku mogą usiąść nie więcej niż 2 osoby, z wyjątkiem członków jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.

WAŻNE: Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.


Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Masek ochronnych można nie zakładać na przestrzeniach otwartych, gdy w promieniu 2 m nie ma innych osób, za wyjątkiem członków rodziny.  Masek również można nie zakładać w tych sytuacjach:

 • które sportują;
 • zawodników, sędzi, trenerów, którzy biorą udział w zawodach sportowych lub ćwiczeniach wyczynowych.
 • w trakcie świadczenia usługi, gdy usługa nie może być wykonana, gdy usługobiorca jest w masce;
 • niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub dla których noszenie może zagrażać zdrowiu. Zaleca się, aby takie osoby nosiły osłonę twarzy;
 • Dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).

Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych. Maski należy zakładać w ogólnych pomieszczeniach udzielając dozwolonych usług. Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych.

Zaleca się noszenie masek na prywatnych uroczystościach, jeśli jest organizowana lub kontaktując z członkami innej rodziny.


Ruch wewnątrz kraju

W transporcie międzymiastowym i podmiejskim można zajmować tylko miejsca siedzące zachowując dystans co najmniej 1 metra od innych pasażerów, natomiast w transporcie miejskim można zajmować miejsca zarówno siedzące, jak i stojące, jeśli zapewniony jest conajmniej 1-metrowy dystans od innych.

Pojazdami, z wyłączeniem pojazdów pasażerskich, przewożących osoby w mieście, na trasach między miastami i podmiejskich lub pojazdów, którymi podróżuje się do lub z miejsca pracy, do lub z miejsca szczepień przeciwko COVID-19 (infekcji koronawirusa) oraz przewożących wycieczki do 10 osób zaszczepionych lub osób, które przeszły chorobę, mogą przemieszczać się nie więcej niż 2 osoby lub członkowie jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego. W przypadku odpłatnego przewozu osób samochodami osobowymi lub usług taksówkarskich, kierowca pojazdu nie jest uwzględniany w tej liczbie.


Kontakty

 • Rząd zdecydował o zezwoleniu na bliski kontakt między dwiema rodzinami lub dwoma gospodarstwami domowymi, jeśli jedna z tych rodzin lub gospodarstw domowych składa się z jednej osoby dorosłej, a także jej niepełnoletnich dzieci, lub osoby wymagającej stałej opieki. Jednak osoby te nie będą mogły kontaktować z innymi osobami.
 • Możliwe są „bańki społeczne”. Jeśli w „bańce społecznej” jest osoba, która należy do grupy ryzyka, dodatkowo zaleca się noszenie masek i dystans socjalny, 2 metry, także wietrzenie pomieszczenia. 
 • w plenerze można poruszać się w grupach do 5 osób albo w grupach członków dwóch rodzin lub dwóch gospodarstw domowych.
 • Wobec osób, które chorowały na COVID-19, u których zdiagnozowano pozytywny wynik testu PCR SARS-CoV-2 lub testu na antygen i od pozytywnego wyniku testu nie upłynęło więcej niż 180 dni, oraz osób zaszczepionych szczepionką COVID-19, zarejestrowaną w unijnym rejestrze produktów leczniczych w ramach programu szczepień, mogą być stosowane mniej rygorystyczne środki kwarantanny niż w przypadku innych osób.
  • Dozwolony jest bliski kontakt nie więcej niż 10 osób zaszczepionych lub osób, które przeszły chorobę.
  • Dopuszcza się organizowanie uroczystości w miejscach publicznych i prywatnych, pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 10 osób zaszczepionych lub osób, które przeszły chorobę.
  • Dozwolone są wycieczki po otwartych przestrzeniach z udziałem maksymalnie 10 osób zaszczepionych lub osób, które przeszły chorobę.
  • Osoby zaszczepione i osoby, które przeszły chorobę mogą odwiedzać krewnych w zakładach opieki zdrowotnej i we wszystkich stacjonarnych placówkach usług socjalnych, rodzinnych, domach opieki grupowej i środowiskowej.

WAŻNE: Należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.

Zabrania się:

 •  kontaktów więcej niż jednej rodziny lub więcej niż jednego gospodarstwa domowego za wyjątkiem:
  • dwóch rodzin lub członków 2 gospodarstw domowych;
  • nagłych wypadków wymagających pomocy;
  • gdy potrzebna jest pomoc dla osób chorych i tych, którzy nie mogą zadbać o siebie.
 • Organizowania imprez prywatnych w publicznych i prywatnych przestrzeniach, gdy w nich bierze udział więcej niż jedna rodzina i (lub) jedno gospodarstwo domowe, za wyjątkiech imprez na przetrzeniach otwartych, gdy w nich bierze udział nie więcej niż dwie rodziny i (lub) dwa gospodarstwa domowe.

Handel i usługi

Handel:

 • Zezwala się na działalność wszystkich sklepów, z wyjątkiem zlokalizowanych na targowiskach, z zapewnieniem zgodności z warunkami określonymi z zapewnieniem zgodności z warunkami określonymi przez Naczelnika państwowych sytuacji wyjątkowych oraz zgodnie z ustalonymi warunkami powierzchni handlowej na jednego klienta:
  • w oddzielnych sklepach (miejscach sprzedaży), których podstawową działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, karm dla zwierząt, kwiatów, artykułów optycznych i ortopedycznych urządzeń technicznych, artykułów pogrzebowych i w aptekach ma przypadać 15 m2 powierzchni na jednego klienta lub w jednych czasie jest  obsługiwany wyłącznie jeden klient;
  • w innych oddzielnych sklepach (miejscach sprzedaży) na jednego klienta ma przypadać co najmniej 20 m2 powierzchni lub jednym czasie jest obsługiwany wyłącznie jeden klient;
  • w centrach handlowych, na targowiskach lub w innych miejscach sprzedaży, w których działalność prowadzi więcej niż jeden sklep czy jeden przedsiębiorca i w sklepach (miejscach sprzedaży) wskazanych  w podpunkcie 2.2.2.1 niniejszego postanowienia oraz w sklepach i pawilonach, które posiadają bezpośrednie wejście dla klientów z zewnątrz lub oddzielne wejście, z którego korzystają klienci wyłącznie danego sklepu lub pawilonu, w których powierzchnia handlowa stanowi poniżej 50 proc. całej powierzchni centrum handlowego, targowiska lub innego miejsca sprzedaży, ilość klientów, którzy mogą jednocześnie tam przebywać wylicza się na podstawie całkowitej powierzchni handlowej centrum handlowego, targowiska lub innego miejsca sprzedaży, gdy na jednego klienta przepada co najmniej 50 m2 lub w jednym czasie jest obsługiwana nie więcej niż jedna osoba.
  • działalność wszystkich centrów handlowych oraz innych sklepów lub miejsc sprzedaży, otwartych od 19 kwietnia, w soboty i niedziele jest zabroniona. Zakaz ten nie jest stosowany wobec sklepów i pawilonów (z wyjątkiem zespołów pawilonów w pomieszczeniach zadaszonych na targowiskach), które posiadają bezpośrednie wejście dla klientów z zewnątrz lub oddzielne wejście, z którego korzystają klienci wyłącznie danego sklepu lub pawilonu, wobec kiosków, sprzedaży artykułów nieżywnościowych na wolnym powietrzu z tymczasowych obiektów handlowych, wobec umów zawartych nie w pomieszczeniach sprzedaży (sprzedaż na wynos), aptek, sklepów oraz miejsc sprzedaży zlokalizowanych w terminalach pasażerskich portu lotniczego lub morskiego, również wobec sklepów (miejsc sprzedaży), wskazanych w podpunkcie 2.2.2.1 niniejszego postanowienia.
 • Dozwolony jest również handel na wolnym powietrzu produktami nieżywnościowymi pochodzącymi z tymczasowych obiektów handlowych.
 • Dozwolona jest działalność targowisk i innych publicznych miejsc handlu, z zapewnieniem zgodności z warunkami określonymi przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową oraz wymaganiami określonymi dla powierzchni handlowej przypadającej na jedną osobę.

Usługi:

Zezwala się działalność tych usług:

 • można świadczyć usługi indywidualne (w tym kosmetyczne), w trakcie świadczenia których, następuje kontakt tylko między jednym usługodawcą a jednym usługobiorcą, jeżeli nie są zabronione przez Rząd;
 • usług rehabilitacji medycznej i innych usług niezbędnej pomocy;
 • pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych;
 • przewożenia pasażerów;
 • usług prawnych świadczonych przez prawników;
 • mogą się odbywać egzaminy praktyczne na prawo jazdy;
 • usług finansowych i kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których nie można świadczyć zdalnie;
 • Wynajem, podnajem lub użytkowanie lokali w ramach świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych w celu organizacji uroczystości jest dozwolone pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników.
 • Kluby sportowe mogą zostać otwarte, z zapewnieniem powierzchni usługowej 20 m2 na osobę (w tym usługodawców) i innych warunków określonych przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową.
  • Treningi grupowe mogą być przeprowadzane z udziałem maksymalnie 5 osób (z wyłączeniem usługodawców).
 • Usługi basenów i saun mogą być świadczone we wszystkich obiektach oferujących usługi noclegowe, pod warunkiem, że są one świadczone członkom jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.
 • usługi sportowe, rekreacyjne i rozrywkowe mogą być świadczone na otwartych przestrzeniach, gdy:
  • usługi są świadczone jednocześnie dla maksymalnie 10 osób, z wyłączeniem członków dwóch rodzin i / lub dwóch gospodarstw domowych;
  • usługi są świadczone jednocześnie dla maksymalnie 50 osób, zapewniając powierzchnię 50 m2 na osobę, dystrybucję biletów drogą elektroniczną i uprzednią rejestrację usługobiorców.

WAŻNE: w miejscach, gdzie działalność nie jest ograniczona, a czas uługi jest krótszy niż 15 minut,  należy zapewnić 10m2 powierzchni dla jednego klienta, a w przypadku usługi, która trwa dłużej niż 15 minut należy zapewnić 20 m2 powierzchni dla jednego usługobiorcy albo może być obsługiwany jeden klient. Należy też przestrzegać innych zaleceń ustalonych przez naczelnika nadzwyczajnych sytuacji państwowych: zachowanie dystansu socjalnego, niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Usługi zakwaterowania:

 • W jednym pokoju mogą zamieszkać członkowie jednej rodziny albo jednego gospodarstwa domowego;
 • pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje zakładanie i noszenie masek dla wszystkich osób, a także zachowanie 2 m. dystansu socjalnego  pomiedzy osobami czy grupami osób (do 5 osób albo członków rodziny);
 • mają być zapewnione inne warunki ustalone przez Naczelnika państwowych sytuacji nadzwyczajnych.

Organizowanie pracy

W instytucjach państwowych i samorządowych, zakładach, przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych oraz w sektorze prywatnym praca jest organizowana, a klienci są obsługiwani zdalnie, za wyjątkiem sytuacji, gdy odpowiednie funkcje (prace) muszą być wykonywane w miejscu pracy, zapewniając przepływ osób, warunki zachowania bezpiecznej odległości, niezbędne warunki higieny publicznej, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Wszystkie warunki są określone w decyzjach Naczelnika państwowych spraw ekstremalnych.


Oświata

Kształcenie ogólne

 • Prowadzona jest edukacja przedszkolna. Zaleca się udział w programach wychowania przedszkolnego tylko tych dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej.
 • W placówkach oświatowych, znajdujących się na terytorium samorządów, wymienionych w punkcie 21 niniejszego postanowienia edukacja według programu nauczania początkowego jest prowadzona w sposób mieszany.
 • W placówkach oświatowych, znajdujących się na terytorium samorządów, niewymienionych w punkcie 21 niniejszego postanowienia edukacja według programu nauczania początkowego jest prowadzona zdalnie lub w wybranych przez administrację tych samorządów placówkach oświatowych w sposób mieszany, okresowo wykonując w nich badania profilaktyczne uczniów klas początkowych i pracowników, pracujących w sposób kontaktowy w celu rozpoznania choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) lub samokontroli pod kątem ewentualnej choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem). Badania profilaktyczne pod kątem zdiagnozowania choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) lub samokontrolę pod kątem ewentualnej choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) można pominąć w przypadku uczniów klas początkowych, dla których nauka jest organizowana na otwartych przestrzeniach.
 • Dzieci w wieku powyżej 6 lat, które uczą się w przedszkolach i szkołach początkowych, nie muszą nosić środków ochronnych (masek na twarz, respiratorów lub innych środków), zakrywających nos i usta w placówkach edukacyjnych i / lub na ich terytorium.
 • Nauczanie w szkołach realizujących program kształcenia podstawowego i średniego odbywa się w trybie mieszanym, zgodnie z procedurą określoną przez ministra oświaty, nauki i sportu, z wyjątkiem przypadku określonego w podpunkcie 2.2.9.23 niniejszego postanowienia, okresowo wykonując badania profilaktyczne uczniów kształconych w szkołach specjalnych i na oddziałach specjalnych szkół ogólnokształcących, w których nauka odbywa się według programów kształcenia początkowego i podstawowego, zindywidualizowanych programów nauczania początkowego i podstawowego, programów szkolnictwa średniego, rozwoju umiejętności społecznych oraz pracowników pracujących w sposób kontaktowy w tych placówkach w celu zdiagnozowania choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) lub samokontroli pod kątem ewentualnej choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem). Badania profilaktyczne pod kątem zdiagnozowania choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) lub samokontrolę pod kątem ewentualnej choroby COVID-19 (zakażenia koronawirusem) można pominąć w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich, dla których nauka jest organizowana na otwartych przestrzeniach.
 • Kształcenie uczniów ostatniej klasy szkoły średniej odbywa się w trybie mieszanym zgodnie z procedurą ustaloną przez ministra edukacji, nauki i sportu.
 • Administracje samorządów zapewniają nauczanie zdalne, opiekę i wyżywienie dzieciom uczącym się według programów kształcenia początkowego, podstawowego i średniego w placówkach, jeżeli rodzice, rodzice adopcyjni, opiekunowie lub przedstawiciele prawni są zobowiązani do wykonywania funkcji zawodowych (pracy) w miejscu pracy i nie mogą zapewnić dzieciom uczącym się według programów kształcenia początkowego, podstawowego i średniego opieki w domu; dzieci uczące się według programów kształcenia początkowego, podstawowego i średniego nie mają warunków do nauki w domu lub z innych obiektywnych powodów potrzebują innej pomocy w nauczaniu zdalnym decyzją komisji szkolnej ds. opieki nad dziećmi.

Organizowanie egzaminów

 • Egzaminy maturalne lub ich części przeprowadza się w pomieszczeniach zamkniętych dla maksymalnie 10 uczniów z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów między wszystkimi osobami w sali lub 11 – 50 uczniów z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów między wszystkimi osobami w sali i zapewnieniem 10 m2 powierzchni na osobę.
 • Egzaminy dla uczniów, którzy kończą kształcenie zgodnie z programami edukacyjnymi państw obcych i organizacji międzynarodowych, oraz egzaminy wstępne (lub inne formy sprawdzianu) do szkół ogólnokształcących są organizowane w pomieszczeniach dla maksymalnie 10 uczniów.

Szkolnictwo wyższe i zawodowe

 • Kształcenie zawodowe i studia wyższe są prowadzone zdalnie, z wyjątkiem szkolenia zawodowego połączonego z programem umiejętności społecznych, obowiązkowych praktyk, szkoleń praktycznych lub oceny kompetencji, których nie można przeprowadzić zdalnie.

Specjalne potrzeby i pomoc w edukacji

 • W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z powodu głuchoty, umiarkowanego, ciężkiego i bardzo ciężkiego upośledzenia słuchu lub implantu ślimakowego, całkowitej ślepoty, ślepoty z resztkowym widzeniem, uczniów niedowidzących, uczniów w szkołach (oddziałach) działających w zakładach karnych sprawdzian z zakresu kształcenia podstawowego lub jego część przeprowadza się, gdy w pomieszczeniu przebywa nie więcej niż 10 uczniów, z zachowaniem odległość co najmniej 2 metrów między wszystkimi osobami w sali lub 11 – 50 uczniów, z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów między wszystkimi osobami w sali i zapewnieniem 10 m2 powierzchni na osobę;
 • W czasie wakacji szkolnych mogą zostać zapewnione zajęcia dla uczniów szkół specjalnych i klas specjalnych w szkołach ogólnokształcących.
 • Pomoc edukacyjna jest udzielana na warunkach określonych w postanowieniu kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową, w taki sam sposób, jak zajęcia w placówce edukacyjnej, zajęcia prowadzone przez inne ośrodki lub jest świadczona zdalnie.

Edukacja nieformalna

 • Edukacja nieformalna dzieci odbywa się zdalnie lub zostaje zawieszona, z wyjątkiem egzaminów (zaliczeń) z języka obcego z udziałem maksymalnie 5 uczniów, edukacji nieformalnej dzieci na otwartych przestrzeniach z udziałem maksymalnie 10 dzieci oraz nieformalnej nauki dzieci w zamkniętych pomieszczeniach w placówkach, położonych na terenie samorządów, o których mowa w punkcie 21 niniejszego postanowienia, w której uczestniczy nie więcej niż 5 dzieci i zapewniona jest powierzchnia usługowa o powierzchni 20 m2 na dziecko lub uczestniczy nie więcej niż jedno dziecko.
 • Edukacja nieformalna dorosłych lub nieformalne szkolenia zawodowe odbywają się zdalnie lub są zawieszane, z wyjątkiem praktycznych kursów szkoleniowych w zakresie lotnictwa, marynarki i szkoleń praktycznych dla słuchaczy kursów początkowych statutowych placówek szkolenia zawodowego, praktycznego szkolenia w zakresie kierowania pojazdami, praktycznego szkolenia dla pracowników służby zdrowia, egzaminów (zaliczeń) ze znajomości języka obcego dla osób wstępujących na zagraniczne uczelnie wyższe, oraz państwowych egzaminów z języka i podstaw Konstytucji Republiki Litewskiej z udziałem maksymalnie 5 osób, oraz zajęć w ramach edukacji nieformalnej dorosłych na otwartych przestrzeniach, z udziałem maksymalnie 10 osób, oraz zajęć w ramach edukacji nieformalnej dorosłych w zamkniętych pomieszczeniach, na terenie samorządów wymienionych w punkcie 21 niniejszego postanowienia, gdy uczestniczy nie więcej niż 5 osób i zapewniona jest powierzchnia usługowa 20 m2 na osobę lub uczestniczy nie więcej niż jedna osoba.
 • Dopuszczalne są usługi basenów, świadczone w ramach edukacji nieformalnej dzieci na określonych warunkach lub świadczone uczniom jednej klasy placówki oświatowej, uczącym się kontaktowo.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach należy zapewnić określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


System ochrony zdrowia

 • Osoby zaszczepione i osoby, które przeszły chorobę mogą odwiedzać krewnych w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Zabrania się odwiedzania pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem wizyt pacjentów terminalnie chorych, pacjentów poniżej 14 roku życia oraz matek za zgodą kierownika placówki lub innej upoważnionej przez niego osoby;
 • Specjalista udzielający ambulatoryjnej indywidualnej opieki zdrowotnej, po ocenie stanu zdrowia pacjenta, podejmuje decyzję o sposobie świadczenia usług najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom pacjenta.
 • Następujące usługi są świadczone bezpośrednio:
 • o usługi dentystyczne;
 • o świadczenia zdrowotne dla kobiet w ciąży, matek i noworodków;
 • szczepienia dla dzieci i dorosłych w ramach Krajowego Programu Immunoprofilaktyki;
 • wykonując programy prewencyjne zapobiegania chorobom;
 • usługi profilaktycznych badań zdrowotnych dla pracowników najemnych, które chcą pracować w sferze, gdzie możliwe jest narażenie zdrowia;
 • pomoc psychologiczna i usługi psychoterapeutyczne.
 • Stacjonarne świadczenia usług w zakresie indywidualnej opieki zdrowotnej z powodu COVID-19 (zakażenia koronawirusem) (dalej - usługi w zakresie COVID-19) organizowane są w układzie klastrowo-terytorialnym zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z kompetencjami nadanymi przez Ministra Zdrowia i Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.  Świadczenie usług związanych z COVID-19 jest organizowane przez wskazane w załączniku do niniejszego rozporządzenia indywidualne zakłady opieki zdrowotnej (zwane dalej ZOZ), które posiadają oddziały lub zasoby ludzkie zajmujące się chorobami zakaźnymi, a także organizują i koordynują świadczenia w zakresie chorób zakaźnych. COVID-19 na obszarze działania określonym w załączniku do niniejszego dekretu. Organizatorzy pracy ZOZ do świadczenia usług związanych z COVID-19 mogą korzystać z innych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działania i wymienionych w załączniku do niniejszego dekretu.
 • Instrukcje koordynatora ZOZ dotyczące organizacji świadczenia usług w zakresie COVID-19 są obowiązkowe  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.  Tryb organizacji świadczeń zdrowotnych z powodu COVID-19 ustala Minister Zdrowia i Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych zgodnie ze swoimi kompetencjami;
 • Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych powołuje koordynatora który organizuje pracę ZOZ (zwanego dalej Koordynatorem) w celu koordynowania świadczenia usług w ZOZ z powodu  COVID-19. Koordynator organizuje pracę ZOZ współpracując burmistrzami i dyrektorami administracji. Instrukcje koordynatora są obowiązkowe dla kierowników i pracowników podstawowych ZOZ oraz dla wtórnych ZOZ (o ile przepisy nie przewidują inaczej).
 • Zespolenie pracowników służby zdrowia, studentów medycyny, rezydentów i gromadzenie infrastruktury, niezależnie od ich struktury organizacyjnej i podporządkowania.  W razie potrzeby pracownicy służby zdrowia i ich personel (personel medyczny) mogą zostać czasowo przeniesieni do innego zakładu opieki zdrowotnej lub ich funkcje zawodowe mogą zostać czasowo zmienione w celu zapewnienia właściwej organizacji świadczeń zdrowotnych.
 • Działalność placówek stacjonarnych opieki zdrowotnej dla pacjentów z COVID-19 (zakażeniem koronawirusem) jest organizowana w ten sposób:
  • reorganizacja działań w zakresie zarządzania przepływami pacjentów, infrastrukturą oraz zasobami materialnymi i ludzkimi;
  • zwiększanie łóżek w razie potrzeby,  ma być rozszerzony zakres świadczeń w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19,  należy zgromadzić personel, a także zmniejszyć lub powstrzymać świadczenie planowanych usług stacjonarnych indywidualnej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem pomocy i opieki zdrowotnej, która w przypadku braku takiej opieki sprawiłaby, że pacjent potrzebowałby niezbędnego leczenia lub znacznie pogorszyłby się jego stan;
  • zakaz wizyt pacjentów, z wyjątkiem wizyt nieuleczalnie chorych i dzieci poniżej 14 roku życia za zgodą lekarza prowadzącego.

Opieka społeczna

 • Osoby zaszczepione i osoby, które przeszły chorobę mogą odwiedzać krewnych we wszystkich stacjonarnych placówkach usług socjalnych, rodzinnych, domach opieki grupowej i środowiskowej.
 • zabrania się odwiedzin we wszystkich stacjonarnych instytucjach pomocy społecznej, z wyjątkiem osób nieuleczalnych i / lub osób, których wizyta w placówce jest związana z wykonywaniem ich obowiązków;
 • przy świadczeniu usług socjalnych w zakładach opieki społecznej lub w  domu konkretnej osoby mają być zapewnione są niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, osoby mają być  wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej określone decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.

Odwiedzanie więźniów

 • Przeprowadzanie długoterminowych wizyt w zakładach karnych i aresztach śledczych jest ograniczone, za wyjątkiem tych sytuacji, gdy na wizytę przybywa osoba, która już miała zakażenie COVID-19 i zostało to potwierdzone testem SARS-COV-2 PCR (wymaz), a od pozytywnego wyniku testu nie minęło więcej niż 180 dni albo osoby otrzymały szczepionkę zatwierdzoną przez UE.

WAŻNE: Organizując wizyty w zakłdach karnych i aresztach śledczych należy zapewnić warunki ustalone przez Naczelnika  państwowych sytuacji nadzwyczajnych w tym: ma być kontrolowana ilość osób, zachowany dystans socjalny, należy przestrzegać higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.


Odwiedzanie uchodźców

W Centrum rejestracji cudziemców (dalej CJU)

 • zabrania się osobom ubiegającym się o azyl, zakwaterowanym w CJU, opuszczenie CJU na okres dłuższy niż 2 godziny na dobę;

Za wyjątkiem

 • osób ubiegających się o azyl, które codziennie otrzymują zajęcia edukacyjne;
 • osób ubiegających się o azyl, które pracują i przedstawiły ważną umowę o pracę w administracji CJU;
 • osób ubiegających się o azyl, które za zgodą administracji CJU mogą opuszczać CJU na dłużej niż 2 godziny dziennie.
 • zabrania się odwiedzin w CJU, za wyjątkiem spotkań z prawnikami.

Obrzędy religijne

Zaleca się, aby funkcjonujące wspólnoty religijne organizowały ceremonie religijne zdalnie (z wyjątkiem pogrzebów, na których obecnych jest nie więcej niż 10 osób, z wyjątkiem rodziny i / lub członków jednego gospodarstwa domowego) w taki sposób, aby uniknąć zgromadzeń (10 m2 na osobę i mniej niż 2 metry odległości między osobami lub grupami osób (do 2 osób lub członków rodziny) lub powstrzymać się od wykonywania obrzędów religijnych.


Przybywanie z zagranicy

Wymagania związane z powrotami do kraju, wyjątki.

 

[[#ex]]

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Ruch

[[#ex]]

Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe to pojedyncza osoba lub grupa osób mieszkających w tym samym mieszkaniu, które dzielą się kosztami i środkami utrzymania.


Czy zawsze muszę być w masce ochronnej?

Masek ochronnych można nie zakładać na przestrzeniach otwartych, gdy w promieniu 2 m nie ma innych osób, za wyjątkiem członków rodziny.  Masek również można nie zakładać w tych sytuacjach gdy:

 •  się sportuje
 • zawodnicy, sędzi, trenerzy, biorą udział w zawodach sportowych lub ćwiczeniach wyczynowych.
 • w trakcie świadczenia usługi, gdy usługa nie może być wykonana, gdy usługobiorca jest w masce;
 • niepełnosprawni, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub dla których noszenie może zagrażać zdrowiu. Zaleca się, aby takie osoby nosiły osłonę twarzy;
 • Dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).

Maski należy zakładać w ogólnych pomieszczeniach udzielając dozwolonych usług. Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych.

Zaleca się noszenie masek na prywatnych uroczystościach, jeśli jest organizowana lub kontaktując z członkami innej rodziny.

[[#ex]]

Sklepy i usługi

[[#ex]]

Czy mogę odebrać książki w bibliotece?

Tak, usługa fizyczna pozostanie, ale każda biblioteka może zastosować dodatkowe zasady.


Czy poczta będzie czynna? 

Tak, Lietuvos Paštas informuje, że kontynuuje swoją dotychczasową działalność: zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa klienci obsługiwani są na poczcie, usługi świadczone są przez listonoszów i kurierów, mieszkańcy zachęcani są do wybierania bezpiecznych metod wysyłki - samoobsługowych i samoobsługowych terminali paczkowych.


Czy można zabrać psa do psiego fryzjera?

Tak, jeśli pies zostanie pozostawiony bezkontaktowo.


Czy będą czynne kliniki weterynaryjne?

Czy mogą działać kliniki weterynaryjne.


Czy warsztaty samochodowe mogą działać?

Tak, jeśli usługa jest wykonywana w sposób bezkontaktowny i jeśli dana osoba nie potrzebuje więcej niż 15 minut na przekazanie / odebranie samochodu.


Czy punkty naprawy butów lub kluczy mogą działać?

Może jeśli usługa jest wykonywana w sposób bezkontaktowny i jeśli osoba nie potrzebuje więcej niż 15 minut na przekazanie / odebranie klucza lub butów.

[[#ex]]

Edukacja

[[#ex]]

Czy przedszkola będą działać?

Tak, ale zaleca się uczestnictwo w programach wychowania przedszkolnego tylko dla tych dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej.

[[#ex]]

Ochrona społeczna

[[#ex]]

Czy rodzice otrzymają zwolnienia lekarskie za nauczanie dzieci ze szkół podstawowych w domu?

Jak zwykle, za opiekę nad chorymi dziećmi w czasie wakacji nie wydaje się zwolnień lekarskich. W przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej w domu zwolniena będą wydawane.


Czy świadczone są usługi w centrum dnia dla seniorów i osób niepełnosprawnych?

Świadczenia opieki społecznej w centrum dnia dla osób niepełnosprawnych i starszych są świadczone w zwykły sposób, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, z wyjątkiem jeśli w placów wystąpią zachorowania COVID-19.


Czy mogą działać centra dnia dla dzieci?

Centra dnia działają w zwykłym trybie, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

[[#ex]]

Sądy

[[#ex]]

Czy mogę zwrócić się do sądu? Czy sądy działają?

Strony postępowania muszą być obecne na rozprawie, ponieważ sądy są organami publicznymi, które muszą działać na odległość lub, jeśli nie jest to możliwe i jeśli konieczne jest zapewnienie niezbędnych funkcji, na żywo, zgodnie ze wszystkimi ustanowionymi wytycznymi. 

[[#ex]]

Zdrowie

[[#ex]]

Czy są czynne kliniki stomatologiczne?

Tak usługi stomatologiczne nie podlegają ograniczeniom.


Czy można udać się do swojego psychologa?

Tak, świadczenie pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych nie jest ograniczone.

[[#ex]]

Zaktualizuj: 2021-05-11