Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

01 Lipca, 2021

Informacja została zaktualizowana 1 lipca 2021 r.

Kwarantanna ogólnokrajowa na Litwie trwa od 7 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 24:00.

Od 2021 r. 1 lipca  w całym kraju ogłoszony zostaje Stan sytuacji ekstremlnej. Uchwała w sprawie ogłoszenia Stanu sytuacji ekstremalnej znajduje się tutaj.

 

OGRANICZENIA

[[#ex]]

Paszport możliwości

Więcej o Paszporcie możliwości: https://gpasas.lt/

Rejestracja elektroniczna na badanie na COVID-19 w celu otrzymania Paszportu możliwościhttps://selfreg.myhybridlab.com/covid-pass

Paszport możliwości wchodzi w życie od 24 maja 2021 r.

Paszport możliwości jest ważny dla tych, którzy:

 • otrzymali jedną ze szczepionek przeciwko COVID-19 (zakażenie koronawirusem):
  • tydzień po podaniu drugiej dawki szczepionki Comirnaty lub COVID-19 Vaccine Moderna zgodnie ze schematem szczepień, z wyjątkiem przypadku określonego w podpunkcie 3.1.2.4.1.5 niniejszej decyzji;
  • 2 tygodnie po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen;
  • 4 tygodnie, ale nie później niż 13 tygodni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Vaxzevria, z wyjątkiem przypadków określonych w podpunkcie 3.1.2.4.1.5 niniejszej decyzji;
  • po drugiej dawce szczepionki Vaxzevria zgodnie ze schematem szczepień;
  • 2 tygodnie po podaniu jednej dawki szczepionki Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine Janssen lub Vaxzevria osobie, która przechorowała na COVID-19 (zakażenie koronawirusem) i diagnozę potwierdzono na podstawie dodatniego wyniku testu SARS-CoV-2 PCR;
 • przeszli COVID-19 (zakażenie koronawirusem) i diagnozę potwierdzono na podstawie dodatniego wyniku testu SARS-CoV-2 PCR lub wyniku testu antygenowego, i nie upłynęło więcej niż 210 dni od pozytywnego wyniku testu (ale nie wcześniej niż minął termin wyznaczonej samoizolacji);
 • po wykonaniu badania na COVID-19 i uzyskaniu wyniku ujemnego – nie wcześniej niż 72 godziny (od chwili pobrania próbki) po wykonaniu testu na SARS-CoV-2 PCR lub nie wcześniej niż 48 godzin (od chwili pobrania próbki) po wykonaniu testu antygenowego;
 • są dziećmi w wieku do lat 16.

 

 • Paszport możliwości jest ważny podczas organizowania imprez. Jeśli w imprezie biorą udział wyłącznie osoby, posiadające Paszport możliwości:
 • w zamkniętych i otwartych przestrzeniach wydarzenie można oglądać nie tylko z miejsc siedzących;
 • liczba widzów i/lub uczestników nie jest ograniczona w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Jeśli w nieformalnych zajęciach edukacyjnych dla dzieci w zamkniętych przestrzeniach lub na koloniach dziecięcych uczestniczą wyłącznie osoby spełniające kryteria Paszportu możliwości, ich liczba nie jest ograniczona.
 • Z Paszportem możliwości można odwiedzać pacjentów w placówkach medycznych, za zgodą placówki i zgodnie z ustaloną procedurą wizytacji.
 • Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości na spotkania ze skazanymi i zatrzymanymi są wpuszczane wyłącznie osoby, które posiadają ważny Paszport możliwości lub spełniają kryteria jego wydania i po przybyciu okazały dokumenty potwierdzające powyższe.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach muszą być zapewnione określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


Działalność kulturalna i wydarzenia

Imprezy na otwartych przestrzeniach:

 • Liczba uczestników nie jest ograniczona. Wydarzenia z udziałem osób bez Paszportu możliwości mogą odbywać się tylko wtedy, gdy uczestnicy / widzowie siedzą.
 • Imprezy muszą mieć zapewnioną elektroniczną dystrybucję biletów i/lub rejestrację widzów i/lub uczestników oraz kontrolowany dostęp widzów i/lub uczestników do miejsca wydarzenia.
 • Żywienie podczas imprez organizowane jest w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Wyjątki przewidziano dla krótkoterminowych (do 2 godzin) wydarzeń niekomercyjnych, odbywających się na otwartych przestrzeniach publicznych: udział w wydarzeniach, w tym w święta państwowe i w dni pamięci może być dozwolony bez konieczności posiadania Paszportu możliwości i wymogów rejestracyjnych.

Imprezy w pomieszczeniach zamkniętych:

 • Podczas imprez z udziałem osób bez Paszportu możliwości można wypełnić do 75 proc. przestrzeni. Wydarzenia z udziałem osób bez Paszportu możliwości mogą odbywać się tylko wtedy, gdy uczestnicy / widzowie siedzą.
 • Imprezy muszą mieć zapewnioną elektroniczną dystrybucję biletów i/lub rejestrację widzów i/lub uczestników oraz kontrolowany dostęp widzów i/lub uczestników do miejsca wydarzenia.
 • Żywienie podczas imprez organizowane jest w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Podczas imprez, odbywających się w zamkniętych przestrzeniach publicznych, należy nosić maski ochronne na twarz.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach muszą być zapewnione określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


Maski ochronne na twarz

Obowiązkowe dla osób powyżej 6 roku życia w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. takich, jak sklepy, transport publiczny, imprezy itp.), z wyjątkiem ćwiczeń lub świadczenia usługi, której nie można wyświadczyć, gdy usługobiorca ma na sobie maskę, oraz niemożności noszenia maski ze względu na stan zdrowia lub ryzyko uczynienia szkody zdrowiu poprzez noszenie maski (zaleca się noszenie przyłbicy).

Organizowanie pracy

Wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego mogą powrócić na swoje miejsca pracy.

W zamkniętych pomieszczeniach wspólnych, a także przy organizacji spotkań, obowiązuje wymóg noszenia masek ochronnych na twarz, w pozostałych przypadkach ich noszenie musi być określone w regulaminie wewnętrznym.


Kształcenie

Może zostać wznowione nauczanie kontaktowe.

Nieformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci w pomieszczeniach zamkniętych i kolonie dziecięce:

 • bez Paszportu możliwości, w jednej grupie może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach muszą być zapewnione określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


Ochrona zdrowia

Zabronione jest odwiedzanie pacjentów w placówkach medycznych, z wyjątkiem pacjentów nieuleczalnie chorych oraz pacjentów poniżej 14 roku życia za zgodą lekarza prowadzącego oraz w przypadku wizyty osób posiadających Paszport możliwości.

WAŻNE: we wszystkich przypadkach muszą być zapewnione określone przez kierownika ds. zarządzania sytuacją wyjątkową na skalę krajową warunki zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznego dystansu, warunki z zakresu bezpieczeństwa zdrowia, higieny i zaopatrzenia osób w niezbędne środki ochrony osobistej.


Odwiedzanie więźniów

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości nie można odwiedzać skazanych i zatrzymanych, z wyłączeniem osób, które posiadają Paszport możliwości lub spełniają kryteria jego wydania i po przybyciu okazały dokumenty potwierdzające powyższe. Maksymalnie dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła i dwoje nieletnich mogą uczestniczyć w spotkaniu z więźniem. Podczas krótkotrwałych wizyt kontaktowych oraz w miejscach wspólnych w placówce należy nosić maski.


Przybywanie z zagranicy

Wymagania związane z powrotami do kraju, wyjątki.

[[#ex]]

Inne czynności nie podlegają już ograniczeniom, odbywają się w normalnym trybie, z wyjątkiem określonych wymagań dotyczących noszenia masek, zachowania bezpiecznych odległości i innych ogólnych wymagań bezpieczeństwa (określonych w decyzjach kierownika ds. zarządzania operacjami dla poszczególnych sektorów), a także w trybie przewidzianym przez same instytucje lub organizacje.

Zaktualizuj: 2021-07-15