Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

20 Sierpnia, 2021

Informacja została zaktualizowana 20.10.2021 r.

Kwarantanna ogólnokrajowa na Litwie trwa od 7 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 24:00.

Od 2021 r. 1 lipca  w całym kraju ogłoszony zostaje Stan sytuacji ekstremlnej. Uchwała w sprawie ogłoszenia Stanu sytuacji ekstremalnej znajduje się tutaj.

 

OGRANICZENIA

[[#ex]]

Dodatkowe środki zarządzania pandemią od 13-ego września

Ustala się, że od 13 września 2021 r. wszelkie usługi kontaktowe i działalność gospodarcza są realizowane oraz wydarzenia są organizowane (z przewidzianymi wyjątkami) wyłącznie dla osób spełniających kryteria paszportu możliwości. 

Usługi zdrowotne będą świadczone zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez ministra ochrony zdrowia. Pacjenci wymagający podstawowej opieki medycznej nie będą testowani, ale testy będą wymagane, jeśli mają objawy COVID-19. Zaznacza się, że testy dla pacjentów  będą wykonywane bezpłatnie.

W celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do świadczeń z zakresu indywidualnej opieki zdrowotnej w przypadku ograniczenia innych świadczeń medycznych z powodu COVID-19, a także uniknięcia nadmiernych zgonów, rozporządzenie ministra ochrony zdrowia reguluje, że usługi placówki medycyny rodzinnej będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Litwy. Dostępna będzie zarówno opieka medyczna w nagłych wypadkach, jak i planowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy pacjent (mieszkaniec) będzie musiał zostać przebadany pod kątem profilaktycznych badań kontrolnych. Pacjentom z objawami choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, itp.) będą wykonywane testy.

* WYJĄTKI stosowane od 13-ego września nie posiadając PASZPORTU MOŻLIWOŚCI:

 • sprzedaż w sklepach, na targowiskach, których główną działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, paszowych, farmaceutycznych, artykułów optycznych i ortopedycznych urządzeń technicznych, roślin, nasion, nawozów z osobnym wejściem, których powierzchnia sprzedażowa (tj. hal sprzedaży dla obsługi klienta) oraz na składowanie towarów, powierzchnię, w tym kabiny pomiarowe nie przekracza 1500 metrów kwadratowych, lub zlokalizowane w centrum handlowym o łącznej powierzchni sprzedaży (tj. hale sprzedaży i inne punkty sprzedaży (np. wyspy) do obsługi klienta i ekspozycji towarów, w tym stoiska pomiarowe; z wyłączeniem lokali handlowych, magazynów i lokali pomocniczych); warsztatów, klatek schodowych, korytarzy, sanitariatów, a także sklepów zlokalizowanych w centrum handlowym z osobnym wejściem z zewnątrz w przypadku braku dostępu do centrum handlowego) nie przekracza 1500 metrów kwadratowych;
 • sprzedaż na odległość (internetowa lub za pomocą innych środków komunikacji) oraz gdy towary są dostarczane osobom fizycznym i prawnym lub odbierane w punktach odbioru (w punktach odbioru prowadzenie handlu lub innych działań niezwiązanych ze sprzedażą na odległość jest zabronione);
 • zamawianie drobnych usług remontowych, gdzie kontakt usługobiorcy z usługodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut;
 • usługi pogrzebowe i sklepy pogrzebowe;
 • zwiedzanie muzeów i wystaw;
 • usługi bibliotek (odbiór i zwrot książek) i punktów odbioru książek;
 • świadczenia indywidualnej opieki zdrowotnej (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra ochrony zdrowia, w tym wykonywanie testów);
 • usługi socjalne;
 • usługi pomocy psychologicznej i psychoterapii;
 • odwiedzanie osób przebywających w placówkach opieki zdrowotnej oraz zakładach opiekuńczych, nieletnich do 14 roku życia oraz kobiet w ciąży;
 • usługi weterynaryjne;
 • usługi transportu pasażerskiego;
 • płatny przewóz osób samochodami osobowymi oraz usługi taksówkowe samochodami osobowymi;
 • usług prawnych (notariusze, komornicy, konieczna mediacja, prawnicy świadczący usługi prawne na podstawie umowy prawnik-klient oraz prawnicy udzielający wtórnej pomocy prawnej) oraz czynności sądowych;
 • działania związane z ochroną praw dziecka;
 • usługi świadczone przez instytucje państwowe i samorządowe, zakłady, kontrolowane przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być świadczone zdalnie (wykaz usług zatwierdza kierownik instytucji, organu lub przedsiębiorstwa);
 • Kompleksowe usługi rodzinne zgodnie z Planem Działań Kompleksowych Usług Rodzinnych 2016-2023 zatwierdzonym przez Ministra Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej;
 • udzielanie pomocy technicznej osobom w Centrum Pomocy Technicznej dla Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy oraz w instytucjach samorządowych, którym przypisano tę funkcję;
 • udzielanie pomocy osobistej osobom niepełnosprawnym, gdy taką potrzebę stwierdzą pracownicy socjalni wyznaczeni przez samorządy;
 • pomoc osobom, które doświadczyły przemocy domowej;
 • pomoc ofiarom handlu ludźmi;
 • działania związane z przyjmowaniem nielegalnych migrantów;
 • usługi świadczone w przestrzeni otwartej, działalność handlowa i gospodarcza, komercyjne i niekomercyjne działalności kulturowe, rozrywkowe, sportowe, uroczystości, targi, festiwale lub inne zorganizowane zgromadzenia ludzi w miejscach publicznych ustalonym czasie, gdy uczestniczy w nich maksymalnie 500 osób;
 • usługi finansowe polegające na wypłacie i dostarczeniu emerytur lub innych świadczeń socjalnych, inne niezbędne usługi finansowe i obowiązkowe ubezpieczenia, w których kontakt między odbiorcą a świadczeniodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut, oraz usługi połączenia elektronicznego niezbędne do uzyskania dostępu do korzystania z usług elektronicznych;
 • wychowanie przedszkolne, początkowe, podstawowe, średnie, wstępne kształcenie zawodowe, kształcenie pozaformalne dzieci oraz pomoc edukacyjna.

Paszport Możliwości i testowanie

 • W celu uzyskania paszportu możliwości ważne jest wyłącznie test PCR, który jest ważny przez 48 godzin. Wykonanie testu będzie możłiwe wyłąćznie w PRYWATNYCH placówkach medycznych i laboratoriach, usługa będzie płatna. Nie będzie możliwości wykonania płatnego testu w punktach mobilnych.
  • Bezpłatny test PCR w mobilnych punktach będą mogły wykonać: 
  • osoby, dla których lekarz rodzinny lub alergolog w systemie e.sveikata zaznaczy kodem alergię na jeden ze składników szczepionki;
 • Kobiety w ciąży, które będą musiały okazać w punkcie mobilnym kartę macierzyńską.
 • Testowanie dla takich osób w celu uzyskania paszportu możliwości będzie wymagane, ale test PCR będzie bezpłatny i przeprowadzony w punktach mobilnych.
 • Rejestracja na test odbywa się tak, jak dotychczas  na stronie www.1808.lt lub pod numerem telefonu 1808.
 • Już od 12 sierpnia z paszportu możliwości mogą korzystać osoby, które mają wystarczającą ilość przeciwciał.
 • Test jest ważny przez 60 dni, po czym można go powtórzyć.
 • Do paszport możliwości wejdą badania serologiczne na przeciwciała dopiero od 16-ego sierpnia.
 • Aktualizacja paszportu możliwości jest wymagana, jeśli informacje faktyczne uległy zmianie:
  • osoba została zaszczepiona drugą dawką szczepionki,
  • skończył się termin 48 godzin działania testu PCR, itd.
 • Jeśli informacje faktyczne nie uległy zmianie, paszport możliwości będzie musiał być aktualizowany co 60 dni.

Określono jeszcze jedną metodę testowania, umożliwiającą uzyskanie Paszportu możliwości: szybki test antygenowy SARS-CoV-2 na COVID-19.

Od 22 października wymóg zapewnienia powierzchni handlowej 30 m kw. na jedną obsługiwaną osobę będzie miał zastosowanie wobec tych miejsc handlowych, dla których decyzją Rządu przewidziano wyjątki i zezwala się na obsługę osób, niespełniających kryteriów Paszportu Możliwości.

Pełna informacja o paszporcie możliwości: www.gpasas.lt 

Wszyscy mieszkańcy Litwy mają możliwość zaszczepienia się pożądaną szczepionką. Osoby, które chcą się zaszczepić, proszone są o telefon pod numer 1808 lub o rejestrację pod adresem www.koronastop.lt. 


Paszport możliwości

Paszport Możliwości i testowanie

 • W celu uzyskania paszportu możliwości ważne jest wyłącznie test PCR, który jest ważny przez 48 godzin. Wykonanie testu będzie możłiwe wyłąćznie w PRYWATNYCH placówkach medycznych i laboratoriach, usługa będzie płatna. Nie będzie możliwości wykonania płatnego testu w punktach mobilnych.
  • Bezpłatny test PCR w mobilnych punktach będą mogły wykonać: 
  • osoby, dla których lekarz rodzinny lub alergolog w systemie e.sveikata zaznaczy kodem alergię na jeden ze składników szczepionki;
 • Kobiety w ciąży, które będą musiały okazać w punkcie mobilnym kartę macierzyńską.
 • Testowanie dla takich osób w celu uzyskania paszportu możliwości będzie wymagane, ale test PCR będzie bezpłatny i przeprowadzony w punktach mobilnych.
 • Rejestracja na test odbywa się tak, jak dotychczas  na stronie www.1808.lt lub pod numerem telefonu 1808.
 • Już od 12 sierpnia z paszportu możliwości mogą korzystać osoby, które mają wystarczającą ilość przeciwciał.
 • Test jest ważny przez 60 dni, po czym można go powtórzyć.
 • Do paszport możliwości wejdą badania serologiczne na przeciwciała dopiero od 16-ego sierpnia.
 • Aktualizacja paszportu możliwości jest wymagana, jeśli informacje faktyczne uległy zmianie:
  • osoba została zaszczepiona drugą dawką szczepionki,
  • skończył się termin 48 godzin działania testu PCR, itd.
 • Jeśli informacje faktyczne nie uległy zmianie, paszport możliwości będzie musiał być aktualizowany co 60 dni.

Określono jeszcze jedną metodę testowania, umożliwiającą uzyskanie Paszportu możliwości: szybki test antygenowy SARS-CoV-2 na COVID-19.

Pełna informacja o paszporcie możliwości: www.gpasas.lt 


Maski ochronne na twarz

Od 1 października obowiązkowe jest noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych (handel, punkty usługowe, instytucje, firmy lub organizacje, organizacja pracy lub procesów edukacyjnych, podczas imprez itp.), niezależnie od tego, czy czynności są realizowane z Paszportem możliwości, czy też bez. Rozsądne i proporcjonalne wyjątki (np. dotyczące jedzenia, śpiewu, uprawiania sportu itp.) zostaną ustalone decyzjami kierownika ds. operacji.


Przybywanie z zagranicy

Wymagania związane z powrotami do kraju, wyjątki.

[[#ex]]

 

Zaktualizuj: 2021-10-21