BDAR

01 Kwietnia, 2022

W związku z zaobserwowanym wzrostem zachorowań na COVID-19 w niektórych krajach, Rząd podjął w środę decyzję o przedłużeniu zakazu wjazdu na Litwę dla cudzoziemców z państw trzecich, stosując wyjątek wobec niektórych krajów i kategorii osób. Decyzja dyrektora ds. operacyjnych znosi wymóg wypełniania kwestionariusza pasażera Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego dla osób z krajów trzecich wjeżdżających na terytorium Litwy od 31 marca.

Tak jak dotychczas, cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Stolicy Apostolskiej będą mogli przyjeżdżać na Litwę bez ograniczeń i dodatkowych dokumentów.

Zakaz wjazdu dla obywateli państw trzecich i legalnych rezydentów pozostaje w mocy, ale nie będzie rozszerzony na kraje, które są członkami unijnego systemu certyfikatów cyfrowych COVID-19 (Albania, Armenia, Wyspy Owcze, Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Maroko, Nowa Zelandia, Panama, Salwador, Serbia, Singapur, Macedonia Północna, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Togo, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wyspy Zielonego Przylądka), jak również kraje znajdujące się w określonym na poziomie UE wykazie państw trzecich, których obywatele powinni być zwolnieni z ograniczeń w podróżowaniu, który jest opublikowany tutaj.

Cudzoziemcy z innych państw trzecich mogą wjeżdżać tylko w ramach wyjątków przewidzianych w Decyzji Rządu z dnia 26 lutego 2020 roku nr 152 „W sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego na szczeblu państwowym”.

Przypominamy, że podróżni z państw trzecich, którzy nie spełniają kryteriów szczepienia lub ponownego szczepienia na Litwie, muszą zostać poddani testowi na obecność COVID-19. Osoby podróżujące samolotem, autobusem, promem i innymi środkami transportu muszą wykonać test PCR przed podróżą i przedstawić wynik negatywny przewoźnikowi przy wsiadaniu do pojazdu. Osoby podróżujące własnym transportem mogą wykonać test PCR przed podróżą lub zgłosić się na płatny test PCR lub test antygenowy w ciągu 24 godzin od przyjazdu na Litwę, w wybranym przez siebie laboratorium lub placówce leczniczej.

Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu w momencie przybycia z krajów trzecich nie dotyczy osób, które:

  • były w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionką uznaną na Litwie („Comirnaty”, „Spikevax”, „Vaxzevria”, „Janssen”, „Nuvaxovid”, „Covishield”) co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni przed podróżą (limit 270 dni nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat);
  • otrzymały dawkę przypominającą szczepionki;
  • zachorowały na chorobę COVID-19 w ciągu 180 dni przed potwierdzeniem diagnozy dodatnim wynikiem testu PCR lub szybkiego testu antygenowego znajdującego się na wspólnej liście szybkich testów antygenowych Unii Europejskiej;
  • osoby poniżej 16 roku życia;
  • członkowie załóg i ekip pracujący dla spółek litewskich zajmujących się międzynarodowym transportem handlowym lub międzynarodowym transportem handlowym z wykorzystaniem dowolnego środka transportu, a także marynarze i członkowie oficjalnych delegacji;
  • cudzoziemcy przybywający do Republiki Litewskiej z nadzwyczajnych przyczyn humanitarnych, gdy w ich wjeździe pośredniczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, oraz osoby podróżujące pociągami tranzytowymi z terytorium Federacji Rosyjskiej do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i z powrotem, które mają prawo wysiąść z pociągu tranzytowego w Republice Litewskiej (test COVID-19 wykonuje się po przybyciu do Republiki Litewskiej).
Zaktualizuj: 2022-04-01