Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

Najczęściej zadawane pytania

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ – to szczepionka pomagająca chronić osoby powyżej 18 roku życia przed zakażeniem koronawirusem (choroba COVID-19).

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ jest wytwarzana przez inny wirus z rodziny adenowirusów, który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen kodujący białko wypustowe SARS-CoV-2. Szczepionka nie zawiera samego wirusa i nie może wywołać choroby COVID-19.

Daugiau informacijos apie vakciną galima rasti preparato informaciniuose dokumentuose, tarp kurių yra ir pakuotės lapelis.

Więcej informacji na temat szczepionki znajduje na ulotce dołączonej do opakowania.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ jest podawana jako pojedyncze wstrzyknięcie, zwykle w mięsień ramienia.

Za dostarczenie szczepionki odpowiedzialne są władze krajowe. W celu uzyskania więcej informacji na temat stosowania szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“, należy zapoznać się się z ulotką dołączoną do opakowania lub skonsultować się z lekarzem.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ pomaga organizmowi przygotować się na koronawirusa SARS-CoV-2. Szczepionkę wytwarza się przy użyciu innego wirusa z rodziny adenowirusów, który jest zmodyfikowany tak, aby zawierał gen kodujący białko igły SARS-CoV-2. Białko to znajduje się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 i jest potrzebne, aby wirus dostał się do komórek organizmu.

Po podaniu szczepionki gen SARS-CoV-2 wnika do komórek organizmu, powodując, że komórki organizmu wytwarzają białko igły. Ludzki układ odpornościowy rozpoznaje to białko igły jako obce dla organizmu, więc przed nim zaczyna wytwarzać przeciwciała i limfocyty T (białe krwinki).

Później, jeśli zaszczepiona osoba wejdzie w kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać wirusa i jest gotowy do walki z nim.

Sam adenowirus nie może się rozmnażać i dlatego nie powoduje choroby.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Wyniki badań klinicznych z udziałem osób ze Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki i Ameryki Łacińskiej wykazały, że szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ była skuteczna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19 u osób powyżej 18 roku życia. W badaniach wzięło udział ponad 44 000 osób. Połowa z nich otrzymała szczepionkę, a druga połowa otrzymała placebo. Ludzie nie wiedzieli, czy zostali zaszczepieni, czy otrzymali zastrzyk placebo.

Badanie wykazało, że po dwóch tygodniach wystąpiło zmniejszenie objawowego COVID-19 o 67% u osób, które otrzymały szczepionkę (116 z 19630 osób miało objawy) w porównaniu z osobami, które otrzymały placebo (348 z 19691 pacjentów miało objawy COVID- 19).). Oznacza to, że szczepionka jest skuteczna w 67%.

Zaktualizuj: 2021-05-03

2151 osób biorących udział w badaniach, które przeszły już COVID-19, nie miało żadnych dodatkowych skutków ubocznych.

Badania nie wykazały wystarczających danych, aby stwierdzić, jak dobrze szczepionka COVID-19 Janssen działa u osób, które już mają COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Skutki szczepienia szczepionką „COVID-19 Vaccine Janssen“ na rozprzestrzenianie się zakażenia w społeczeństwie nie są jeszcze znane. Nie wiadomo jeszcze, ile osób, które zostały zaszczepione, nadal może być nosicielami wirusa.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Ochrona przed COVID-19 rozpoczyna się około 14 dnia po szczepieniu, ale nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak długo trwa. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą nadal obserwowane przez kolejne 2 lata, aby zebrać jak najwięcej informacji.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ nie jest obecnie zalecana do stosowania u dzieci. Europejska Agencja Leków uzgodniła z firmą plan przeprowadzania badań klinicznych u dzieci na późniejszym etapie.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Istnieją ograniczone dane dotyczące odpowiedzi układu odpornościowego na szczepionkę u osób z zaburzeniami układu odpornościowego. Chociaż takie osoby mogą nie reagować tak dobrze na szczepionkę, jak dotąd nie ma szczególnych obaw co do bezpieczeństwa szczepionki. Te osoby nadal można zaszczepić, ponieważ byłyby bardziej narażone na COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Badania na zwierzętach dotyczące szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ nie wykazały szkodliwego wpływu na ciążę, ale dane dotyczące stosowania szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ podczas ciąży są nadal bardzo ograniczone.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen" podczas karmienia piersią, ale nie jest spodziewane, że szczepionka będzie stwarzać jakiekolwiek ryzyko.

Decyzję o zastosowaniu szczepionki u kobiet w ciąży należy podjąć po konsultacji z lekarzem i po rozważeniu korzyści i zagrożeń wynikających ze szczepienia.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Osoby, o których wiadomo, że są uczulone na którykolwiek ze składników szczepionki wymienionych w punkcie 6 ulotki, nie powinny być szczepione.

Zgłaszano reakcje alergiczne (nadwrażliwości) u osób, które otrzymały szczepionkę. W trwającym badaniu klinicznym wystąpił jeden przypadek anafilaksji (ciężkiej reakcji alergicznej). Dlatego, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ powinna być podawana pod ścisłym nadzorem lekarza i przy odpowiednim leczeniu.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Badania kliniczne obejmowały osoby różnych narodowości i płci. Wysoka skuteczność szczepionki utrzymywała się między obiema płciami, a także między rasami i grupami etnicznymi.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Najczęstsze skutki uboczne szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ były zwykle łagodne do umiarkowanych, a stan zdrowia ludzi poprawiał się w ciągu kilku dni po szczepieniu. Większość ludzi odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy, bóle mięśni, zmęczenie i nudności. Te działania niepożądane wystąpiły u więcej niż 1 na 10 osób uczestniczących w badaniu.

Kaszel, ból stawów, gorączka, dreszcze, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia występowały u mniej niż 1 na 10 osób. Kichanie, drżenie, ból gardła, wysypka, pocenie się, osłabienie mięśni, ból ramion i nóg, ból pleców, osłabienie i ogólne złe samopoczucie wystąpiły u mniej niż 1 na 100 osób.

Rzadkie działania niepożądane, które występują u mniej niż 1 na 1000 osób, to nadwrażliwość (alergia) i swędząca wysypka.

Reakcje alergiczne, w tym jedną ciężką reakcję alergiczną (przypadek anafilaksji), zgłaszano również w przypadku szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, szczepionka COVID-19 Janssen powinna być podawana pod ścisłym nadzorem lekarza i przy odpowiednim leczeniu.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ zapewnia odpowiednią ochronę przed COVID-19, która jest niezbędna w przypadku pandemii. Badania kliniczne wykazały, że szczepionka jest skuteczna w 67%. Większość działań niepożądanych ma charakter łagodny do umiarkowanego i ustępuje w ciągu kilku dni.

Dlatego EMA stwierdziła, że korzyści płynące ze szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ przewyższają ryzyko i że można ją zarejestrować i stosować w Unii Europejskiej.

CHMP EMA zalecił warunkową rejestrację szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“. Oznacza to, że firma produkująca szczepionkę będzie musiała również przedstawić dalsze dowody dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki. EMA dokona przeglądu wszelkich nowych otrzymanych informacji, a przegląd ten zostanie w razie potrzeby zaktualizowany.

Zaktualizuj: 2021-05-03

W ramach warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do użytku szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ firma będzie nadal przedstawiać wyniki trwających badań klinicznych. To i inne dodatkowe badania dostarczą informacji o tym, jak długo trwa ochrona przed COVID-19, jak dobrze szczepionka chroni przed ciężką chorobą COVID-19 i nowymi szczepami wirusa oraz jak dobrze chroni osoby z obniżoną odpornością, dzieci i młodzież. Kobiety w ciąży i czy zapobiegają bezobjawowym przypadkom oraz czas podania dawki przypominającej.

Ponadto niezależne niezależne badania nad szczepionkami COVID-19, koordynowane przez instytucje UE, również dostarczą więcej informacji na temat długoterminowego bezpieczeństwa i korzyści szczepionki dla ogółu społeczeństwa.

Zaktualizuj: 2021-05-03

Charakterystyka produktu i ulotka dołączona do opakowania zawierały zalecenia i środki ostrożności, których pracownicy służby zdrowia i pacjenci powinni przestrzegać, aby bezpiecznie i skutecznie stosować szczepionkę COVID-19 Janssen.

Opracowano również plan zarządzania ryzykiem szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“, który zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa szczepionki, sposobów gromadzenia dalszych informacji i zmniejszania potencjalnego ryzyka.

W celu zapewnienia gromadzenia i analizowania informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“, wdrożone zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa przewidziane w Planie UE monitorowania szczepionek przeciwko COVID-19 monitorowania szczepionek COVID-19 UE. Firma będzie dostarczać comiesięczne raporty.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, szczepionka „COVID-19 Vaccine Janssen“ będzie regularnie monitorowana. Wszelkie podejrzewane działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania szczepionki „COVID-19 Vaccine Janssen“ są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony pacjentów.

Zaktualizuj: 2021-05-03

W dniu 11 marca 2021 r. Komitet EMA ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zatwierdził rejestrację warunkową. Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską rejestracja będzie ważna w całej Unii Europejskiej. Umożliwi to rozszerzenie wyszczepialności w całej Unii Europejskiej.

Szczegółowa instrukcja użycia tego preparatu znajduje się w ulotce dla pacjenta, która jest opublikowana w języku angielskim i będzie dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, kiedy Komisja Europejska podejmie decyzję o rejestracji szczepionki.

Zaktualizuj: 2021-05-03