Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

Najczęściej zadawane pytania

Comirnaty to szczepionka opracowana przez BioNTech i Pfizer, aby pomóc chronić osoby powyżej 16 roku życia przed zakażeniem koronawirusem (COVID-19).

Szczepionka Comirnaty zawiera informację genetyczną („mRNA”) o białku kolca SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. 

Szczepionka Comirnaty nie zawiera samego wirusa i nie może powodować COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Comirnaty podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle w mięsień ramienia. Pomiędzy wstrzyknięciami następuje 21-dniowa przerwa.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Szczepionka Comirnaty przygotowuje organizm do odporności na COVID-19. 

Szczepionka zawiera informację genetyczną („mRNA”) o białku kolca, które jest pokryte małymi cząsteczkami tłuszczu, zapobiegającymi rozpadowi mRNA.

Kiedy osoba otrzymuje szczepionkę, komórki jej organizmu są w stanie „odczytać” informację genetyczną zakodowaną w szczepionce i rozpocząć produkcję białka kolca. Ludzki układ odpornościowy rozpoznaje to białko jako obce dla organizmu i aktywuje limfocyty T, stymulując produkcję przeciwciał, które są częścią naturalnej obrony przed obcymi dla organizmu substancjami.

Później, jeśli zaszczepiona osoba zostanie zarażona wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać wirusa i podjąć z nim walkę: przeciwciała i limfocyty T współdziałając mogą zabić wirusa, zapobiec jego przedostaniu się do komórek organizmu i zniszczyć zainfekowane komórki, pomagając w ten sposób chronić się przed chorobą COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Bardzo szeroko zakrojone badanie kliniczne wykazało, że szczepionka Comirnaty skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się COVID-19 u osób powyżej 16 roku życia.

Zaktualizuj: 2021-04-29

U 545 osób biorących udział w badaniach, które miały już COVID-19, nie stwierdzono żadnych dodatkowych skutków ubocznych.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Obecnie szczepionka Comirnaty nie jest zalecana do stosowania u osób poniżej 16 roku życia.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Nie ma wystarczających danych na temat odpowiedzi układu odpornościowego osób z zaburzeniami układu odpornościowego na szczepionkę Comirnaty. 

Chociaż takie osoby mogą nie tak dobrze reagować na szczepionkę, jak dotąd nie ma szczególnych obaw co do bezpieczeństwa Comirnaty.

Takie osoby mimo wszystko można zaszczepić, ponieważ są bardziej narażone na COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Badania laboratoryjne na zwierzętach nie wykazały żadnego szkodliwego wpływu na ciążę, jednak dane dotyczące stosowania szczepionki Comirnaty u kobiet w ciąży lub karmiących piersią są bardzo ograniczone.

Decyzja o zastosowaniu szczepionki u kobiet w ciąży lub karmiących piersią powinna być podjęta wyłącznie po konsultacji z lekarzem i po ocenie korzyści i ryzyka związanego ze szczepieniem.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Osoby, o których wiadomo, że są uczulone na którykolwiek ze składników szczepionki wymienionych w ulotce dołączonej do opakowania, nie powinny być szczepione.

Zgłaszano reakcje alergiczne (nadwrażliwość) u osób, które otrzymały szczepionkę. Od czasu wprowadzenia szczepionki w kampaniach szczepień odnotowano bardzo niewiele przypadków ciężkich reakcji alergicznych. Dlatego, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, Comirnaty powinna być podawana pod ścisłym nadzorem lekarskim i z zapewnieniem odpowiedniej opieki.

Osoby, u których wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na pierwszą dawkę szczepionki Comirnaty, nie powinny przyjmować drugiej dawki.

Zaktualizuj: 2021-04-29

W głównym badaniu wzięły udział osoby różnych narodowości i płci. Szczepionka pozostawała skuteczna w 95% wśród przedstawicieli obu płci, a także grup rasowych i etnicznych.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Badanie wykazało, że najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki Comirnaty były łagodne lub umiarkowane, a stan zdrowia osób poprawiał się w ciągu kilku dni po szczepieniu. Ludzie odczuwali ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, bóle głowy, mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Te działania niepożądane wystąpiły u więcej niż 1 na 10 osób uczestniczących w badaniu.

Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia i nudności występowały u mniej niż 1 na 10 osób.

Świąd w miejscu wstrzyknięcia, ból kończyn, obrzęk węzłów chłonnych, zaburzenia snu i złe samopoczucie stanowiły nieczęste działania niepożądane u mniej niż 1 na 100 osób.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Szczepionka Comirnaty oferuje wysoki poziom ochrony przed COVID-19, który jest podstawą jej rejestracji. Zalety szczepionki znacznie przewyższają możliwe skutki negatywne.

Badania kliniczne wykazały, że szczepionka jest skuteczna w 95%.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Jako że szczepionka Comirnaty została zarejestrowana warunkowo, spółka będzie stale przedstawiać wyniki badań klinicznych, które potrwają 2 lata.

To i inne dodatkowe badania dostarczą informacji o tym, jak długo trwa ochrona przed COVID-19, jak dobrze szczepionka chroni przed ciężkimi przypadkami choroby i jak dobrze chroni osoby o słabej odporności, dzieci i kobiety w ciąży oraz czy zapobiega bezobjawowym przypadkom.

Ponadto niezależne badania nad szczepionkami przeciwko COVID-19, koordynowane przez instytucje UE, również dostarczą więcej informacji na temat długoterminowej ochrony i korzyści szczepionki dla ogółu społeczeństwa.

Zaktualizuj: 2021-04-29

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dołączona do opakowania zawierają zalecenia i środki ostrożności, których powinni przestrzegać pracownicy służby zdrowia i pacjenci w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania szczepionki Comirnaty.

Istnieje również plan zarządzania ryzykiem dla szczepionki Comirnaty, który zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa szczepionki, sposobów gromadzenia dalszych informacji i zmniejszenia potencjalnego ryzyka.

Aby zapewnić gromadzenie i analizę informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki Comirnaty, wdrożone zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa przewidziane w unijnym planie monitorowania bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19. Producenci szczepionek będą składać sprawozdania co miesiąc.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, stosowanie szczepionki Comirnaty będzie regularnie monitorowane. Wszelkie podejrzane działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania Comirnaty są dokładnie oceniane, podejmuje się też wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony pacjentów.

Zaktualizuj: 2021-04-26