Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

Najczęściej zadawane pytania

Pobranie i korzystanie z aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z aplikacji nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane. Pozwala ona zgłosić, że zostałeś zainfekowany wirusem COVID-19, ostrzec innych użytkowników aplikacji oraz pomóc w określeniu ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Do Ciebie należy decyzja, czy zgłosić zakażenie wirusem COVID-19 i ostrzec innych użytkowników aplikacji, którzy mogli mieć z tobą kontakt w ciągu ostatnich 14 dni. Za niekorzystanie z aplikacji nie będą nakładane żadne kary. Użytkownik może w dowolnym momencie rozpocząć, zakończyć i wznowić korzystanie z aplikacji.

Zaktualizuj: 2021-10-28

Koronawirus, który wywołuje COVID-19 może rozprzestrzeniać się bez objawów, więc zakażona osoba może rozprzestrzeniać chorobę nie wiedząc o tym. Oznacza to, że zanim pojawią się objawy, wirus mógł już zostać przeniesiony na inne osoby i samo pozostanie w domu nie wystarczy, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się wśród osób z objawami. Za pomocą aplikacji „Korona Stop LTˮ osoba zarażona może szybko zaalarmować innych użytkowników aplikacji znajdujących się w jej pobliżu. Dzięki temu użytkownicy aplikacji są wcześnie ostrzegani o możliwym zakażeniu i mogą podjąć działania w celu ochrony siebie i innych.

Aplikacja stanowi jedynie uzupełnienie normalnej pracy epidemiologów, ale jej nie zastępuje. Aplikacja ułatwia informowanie osób, które mogą być nieznane lub zapomniane przez osobę zakażoną wirusem COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-10-28

Telefony korzystające z aplikacji odbierają sygnały „Bluetoothˮ z innych telefonów znajdujących się w pobliżu. Jeśli sygnał jest wystarczająco bliski i trwa wystarczająco długo, telefony wymieniają się losowo wygenerowanymi kluczami (zwanymi dalej kluczami losowymi). Jeśli osoba korzystająca z aplikacji „Korona Stop LTˮ zgłosi, że zaraziła się koronawirusem (COVID-19), losowe klucze zapisane w jej telefonie zostaną przesłane na serwer aplikacji, skąd będą mogły zostać pobrane przez innych użytkowników. Telefony użytkowników porównują następnie losowe klucze przechowywane na ich telefonach z kluczami pobranymi z serwera aplikacji i wykorzystują oparty na badaniach algorytm punktacji, aby określić ryzyko zarażenia się koronawirusem (COVID-19). Nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby na podstawie losowych kluczy. Nie informuje się użytkowników o tym, kto zgłosił zakażenie koronawirusem (COVID-19), ani nie ujawnia się żadnych innych informacji, które pozwoliłyby na bezpośrednią identyfikację osoby zakażonej wirusem COVID-19.

Zaktualizuj: 2021-10-28

Aplikację można ściągnąć ze sklepów „AppStore“ lub „GooglePlayStore“.

Zaktualizuj: 2021-10-28

Aplikacja mobilna „Korona Stop LTˮ pomaga przerwać łańcuch zakażeń koronawirusem (COVID-19), wykorzystując informacje dobrowolnie dostarczone przez użytkowników. Celem jest ostrzeżenie osób znajdujących się w bliskim sąsiedztwie osób zakażonych COVID-19 i przekazanie zaleceń co do sposobu postępowania. Użytkownicy aplikacji mogą szybko dowiedzieć się, że znaleźli się w pobliżu zakażonych osób i podjąć działania w celu ochrony siebie i innych.

Zaktualizuj: 2021-10-28