BDAR

[[#ex]]

Gdzie należy się zwrócić, jeżeli odczuwam objawy COVID-19?

Jeżeli masz gorączkę, występuje kaszel, duszność lub inne objawy, zaleca się pozostanie w domu oraz obserwowanie swego stanu zdrowia, wykonanie szybkiego testu antygenowego, skontaktowanie się ze swym lekarzem rodzinnym oraz przestrzeganie jego zaleceń.

O tym, czy konieczne jest przybycie do placówki opieki zdrowotnej w celu wykonania testu na COVID-19, w każdym przypadku decyduje lekarz.


Co mam robić po uzyskaniu pozytywnego wyniku szybkiego testu antygenowego?

Jeżeli osoba odczuwa typowe dla COVID-19 objawy oraz uzyskała pozytywny wynik testu antygenowego, zaleca się skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym oraz przestrzeganie jego zaleceń. Sposób świadczenia usługi lekarza rodzinnego (kontaktowy lub zdalny) można ustalić w trakcie rejestracji.

Osoba jest uważana za wyzdrowiałą na mocy decyzji lekarza, jeżeli w ciągu 24 godzin nie ma gorączki oraz ulegną osłabieniu inne objawy. Osobom odczuwającym objawy nie zaleca się udawać do pracy, placówki edukacyjnej lub innych publicznych miejsc gromadzenia się ludzi.

W razie potrzeby lekarz wystawi zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Na podstawie wyniku szybkiego testu antygenowego nie może być wystawiony Unijny Certyfikat COVID. Aby otrzymać ten dokument, należy otrzymać skierowanie od lekarza oraz przybyć na badanie do placówki zdrowotnej.


Miałem/myślę, że miałem kontakt, co mam robić?

Osoby, które miały kontakt z chorą na COVID osobą, nie muszą się izolować, jednak nadal obowiązują zalecenia obserwować stan swego zdrowia, unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami, nosić respirator lub maseczkę medyczną.

[[#ex]]

Zaktualizuj: 2022-10-24