BDAR

05 lutego, 2022

Rząd podjął decyzję o zawieszeniu od 5 lutego br. ważności paszportu możliwości.

„Paszport możliwości był skutecznym narzędziem do zarządzania pandemią, umożliwiającym działanie firmom i przedsiębiorstwom, zachęcającym do szczepień i pomagającym nam wszystkim uniknąć kolejnej kwarantanny”, – powiedziała premier Ingrida Šimonytė.

Od maja 2021 r. ponad 2 miliony osób co najmniej raz pobrało paszport możliwości. Całkowita liczba pobrań (w tym ponownych) jest znacznie wyższa i wynosi prawie 13 milionów.

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy Litwy od 5 roku życia mogą otrzymać darmową szczepionkę przeciwko COVID-19 w najbliższej placówce podstawowej opieki zdrowotnej (przychodni), a także w niektórych aptekach, zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju poważnej postaci choroby. Dane o obłożeniu szpitali pokazują, że wśród hospitalizowanych 70 proc. stanowią osoby niezaszczepione, a 80 proc. wszystkich pacjentów to mieszkańcy Litwy w wieku 50 lat i starsi.

Od 5 lutego br. nadal będą obowiązywać następujące podstawowe środki kontroli zakażenia i ochrony osobistej:

Powierzchnia

Środki bezpieczeństwa

Handel

 • Łącznie 15 m2 powierzchni handlowej na jednego klienta lub nie więcej niż jedna osoba obsługiwana na raz.
 • Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe.
 • Zalecana odległość 2 m między usługobiorcami oraz montaż przegród między usługobiorcami a usługodawcami

Wydarzenia

 • Obowiązkowe maski oddechowe w przestrzeniach zamkniętych, w przestrzeniach otwartych maski oddechowe lub maski medyczne są zalecane, jeśli nie jest zachowana bezpieczna odległość.
 • Podział przepływów do 500 widzów, przepływy nie powinny się przecinać.
 • Jedzenie używane tylko w wyznaczonych miejscach.
 • W kinach jedzenie może być spożywane na sali, jeśli między tymi, którzy przyszli osobno, zapewnione jest jedno puste krzesło.

Usługi

 • Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe.
 • Odległość co najmniej 2 m między usługobiorcami.
 • Odległość co najmniej 2 m lub przegroda między miejscami pracy usługodawców.

Publiczne żywienie

 • Odwiedzający muszą jeść i pić przy barze/stole.
 • Obowiązkowe maski lub maski oddechowe będąc nie przy stole, z wyjątkiem jedzenia i picia.
 • Zalecana jest odległość 2 m lub przegrody między stołami.

Służby socjalne

Bez zmian:

 • Usługobiorcy, odwiedzający i usługodawcy muszą nosić maski oddechowe.
 • Czas trwania wizyty nie przekracza 15 minut.
 • Nie więcej niż jeden klient w jednym pokoju na raz.
 • Odległość co najmniej 2 m między osobami.
 • Osoby z ostrymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych (np. gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu itp.) nie są przyjmowane.

Edukacja nieformalna dzieci

 • Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe.
 • W prowadzeniu zajęć należy przestrzegać zasady izolacji grupowej.
 • W miarę możliwości należy zachować odległość co najmniej 2 m.

Edukacja dorosłych

Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe.

W miejscu pracy

Bez zmian:

 • Zalecana jest praca zdalna.
 • Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe do obsługi klienta, w pomieszczeniach wspólnych i miejscach pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba.
 • Zarządzanie przepływem pracowników.

Transport publiczny

Bez zmian:

 • Obowiązkowe maski medyczne lub maski oddechowe.

Ogólne wymagania

 • Warunki do dezynfekcji rąk.
 • Wentylacja.
 • Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
 • Zabroniona jest praca / wizyta, jeśli występują oznaki (objawy) ostrych infekcji, monitorowanie stanu zdrowia pracowników, warunki pomiaru temperatury.
Zaktualizuj: 2022-02-14