BDAR

18 lutego, 2022

Należy pamiętać, że osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Księstwa Andory, Republiki Monako, Republiki San Marino i Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), nawet jeśli nie są zaszczepione lub nie przeszły koronawirusa, nie muszą już być badane pod kątem COVID-19 i izolować się, jak też nie muszą wypełniać kwestionariusza podróży na stronie internetowej Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).

Zaznaczamy, że od teraz lista krajów dotkniętych chorobą będzie aktualizowana tylko w razie potrzeby, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej na Litwie i na świecie. 

Przypominamy również, że od 15 lutego, zgodnie z ustaloną procedurą, na Litwę mogą przybyć również obywatele państw wydających i uznających unijny cyfrowy certyfikat COVID oraz osoby legalnie przebywające w tych państwach. Ta decyzja ma zastosowanie do przyjezdnych z Albanii, Armenii, Wysp Owczych, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Czarnogóry, Libanu, Mołdawii, Maroka, Nowej Zelandii, Panamy, Gruzji, Salwadoru, Serbii, Singapuru, Macedonii Północnej, Tajwanu, Tajlandii, Tunezji, Togo, Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju, Republiki Zielonego Przylądka.

Obywatele i legalni mieszkańcy tych krajów, którzy przyjeżdżają na Litwę, nie będą już musieli spełniać kryterium wyjątku ani starać się o specjalne zezwolenie na wjazd, ale testy na COVID-19 będą wymagane w przypadku osób, które:

  • nie zostały w ogóle zaszczepione przeciwko COVID-19, nie zostały w pełni zaszczepione lub od pełnego szczepienia upłynęło mniej niż 14 dni;
  • zostały zaszczepione szczepionkami nieuznawanymi na Litwie;
  • zostały w pełni zaszczepione mniej niż 270 dni wcześniej i nie otrzymały dawki przypominającej;
  • nie przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.

Osoby przybywające z krajów trzecich, które nie spełniają kryteriów szczepień i ozdrowienia, obowiązujących na Litwie, na nie więcej niż 72 godziny przed podróżą muszą wykonać test PCR i okazać negatywny wynik przewoźnikowi przed wejściem na pokład samolotu, autobusu, promu lub innego pojazdu. Podróżujący własnym transportem mogą przywieźć ujemny wynik testu PCR, jak również wykonać test PCR lub test antygenowy po przybyciu na Litwę – w ciągu 24 godz. od przyjazdu muszą zarejestrować się na badanie w wybranej placówce zdrowotnej lub laboratorium.

Wobec wszystkich pozostałych obywateli i legalnych rezydentów państw trzecich do 31 marca będzie obowiązywał zakaz wjazdu na Litwę, ale wyjątki będą nadal obejmować zaszczepione szczepionkami uznawanymi na Litwie (270 dni po pełnym szczepieniu osoba musi być zaszczepiona dawką przypominającą) osoby, które są przedstawicielami zawodów zatwierdzonych uchwałą Rządu i inne osoby, wskazane w uchwale.


Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia

Zaktualizuj: 2022-02-22