NUO BIRŽELIO 17 d. – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REŽIMAS.

Leidžiama asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka taisyklių reikalavimus ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Asmenims, neturintiems savo transporto, pervežimą organizuoja gyvenamosios vietos savivaldybė;

Asmuo yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka minėtų taisyklių reikalavimus, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, arba atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.;

Asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), įvertinęs izoliuoto asmens prašymą, kurį galima pateikti NVSC interneto svetainėje, gali priimti sprendimą dėl leidimo palikti izoliavimo vietą suteikimo šiais atvejais:

 1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir / arba dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje ar laidotuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims);
 2. nuvykti į mobilųjį punktą, kad būtų paimtas tepinėlis iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams;
 3. pakeisti izoliacijos vietą;
 4. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo-ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, darbo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas;
 5. organizuoti ir ar dalyvauti savo ar artimo žmogaus vestuvėse, krikštynose ar jubiliejuje (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas;
 6. išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui (užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje);
 7. nuvykti į valstybės institucijas ar įstaigas dėl su darbu susijusių dokumentų pateikimo ir (ar) gavimo ar kitais su darbu susijusiais klausimais (tarptautinių komercinių krovinių vežėjams);
 8. aukštos kvalifikacijos specialistams, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, nuvykti į darbo ar kitą, darbo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);
 9. nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio) - aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams;
 10. nuvykti atsiimti paštu atsiųstų elektroninio balsavimo kodų, leidžiančių rinkėjui balsuoti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komsijos interneto svetainėje (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas;
 11. išimtiniais atvejais esant kitoms pagrįstoms priežastims, pateikus priežastį pagrindžiančius dokumentus,  kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje kaip įmanoma greičiau nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką;
 12. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje kaip įmanoma greičiau nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką;

Leidimas palikti izoliavimo vietą išduodamas ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. Tais atvejais, kai leidimas palikti izoliavimo vietą reikalingas ilgesniam laikui, kartojamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti ir leidimas pratęsiamas, gavus neigiamą tyrimo atsakymą.

Svarbu, kad gavus leidimą palikti izoliavimosi vietą ir toliau laikoma, kad žmogus yra izoliacijoje, t. y. jis privalo laikytis izoliacijos taisyklių. Leidimas jokiu būdu nesutrumpina izoliacijos termino, jis tik suteikia teisę įvykdyti leidime nurodytus veiksmus, t. y. nuvykti į nurodytą vietą nurodytu laiku ir tikslu.

Kiekvienas konkretus prašymas yra svarstomas atskirai ir tokie leidimai išduodami tik tais atvejais, jei nustatoma, kad izoliacijos vietos palikimas nesukels infekcijos išplitimo rizikos. Paprastai tariant, kiekvienas atvejis vertinamas individualiai ir sprendimai būna individualūs.

Prašymą dėl leidimo galima pateikti internetu arba telefono Nr. (8 5) 212 4098.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Jeigu jūs turėjote arba manote, kad turėjote kontaktą su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija) asmeniu, jums reikia kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) tel. numeriu (8 5) 264 9676 ir pranešti apie tai. NVSC specialistai, patvirtinę arba paneigę kontaktą, informuos apie tolimesnius veiksmus.

Jeigu turėjote sąlytį su sergančiu asmeniu, ir jei pasireiškė ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Jeigu tyrimas atliktas dėl atsiradusių ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų, gavęs tyrimo atsakymą turite kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl tolesnio gydymo ir saviizoliacijos. 

Jeigu tyrimas atliktas dėl to, kad turėjote tiesioginį kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija, Jums privaloma 14 dienų saviizoliacija nuo paskutinio tiesioginio kontakto su sergančiuoju dienos, nors tyrimo atsakymas ir neigiamas.

Jeigu tyrimas atliktas dėl to, kad  buvote išvykęs už Lietuvos Respublikos ribų, Jums privaloma 14 dienų saviizoliacija nuo grįžimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dienos. Į darbą eiti negalite iki saviizoliacijos laikotarpio pabaigos. 

Jeigu tyrimas atliktas profilaktiškai ir nejaučiate jokių simptomų, turite vadovautis savo darbovietės administracijos nurodymais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Asmenys, grįžę iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą turi vykti nuosavu (nuomotu) transportu arba paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Reikia vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Ne, jiems izoliuotis nereikia, tačiau būtina, kad tiek į izoliaciją vykstantis asmuo, tiek jį vežantis asmuo laikytųsi saugumo reikalavimų, t. y. tinkamai dėvėtų apsaugos priemones, vežamas į izoliacijos vietą sėdėtų ant galinės automobilio sėdynės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Taip, izoliacijoje esantys asmenys gali būti patikrinti, kaip laikosi izoliacijos nuostatų. Jei izoliuotis turinčio žmogaus nurodytoje izoliavimosi vietoje nebūtų rasta, būtų laikoma, kad jis galimai pažeidė izoliavimosi taisykles ir dėl to jam gali grėsti administracinė atsakomybė. Kaip laikomasi izoliacijos gali patikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai ir policijos pareigūnai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Tyrimas nėra skausmingas, tačiau kiekvienas asmuo jį toleruoja individualiai.

Tepinėlis koronaviruso infekcijai nustatyti specialiu tamponu imamas iš nosiaryklės.

Vaizdo medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=sS5nmdTiNr4.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Izoliacijos taisyklės numato 14 dienų nepalikti izoliacijos vietos, viską reikia daryti nuotoliniu būdu. Todėl viskuo jus turi aprūpinti kiti, izoliacijoje nesantys asmenys.

Jei nėra artimųjų, pažįstamų, kurie galėtų nupirkti ir atvežti maisto ar nėra galimybės užsisakyti maisto į namus, prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Pažeidus izoliacijos taisykles, gresia bauda nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Pažymėtina, kad žmonėmis, turėjusiais sąlytį, laikomi grįžusieji ar atvykusieji iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis. Jiems yra privaloma izoliacija. Tačiau izoliacija neprivaloma, kai žmonės keliauja oro transportu, neišeidami iš oro uosto tranzito zonos arba keliauja iš koronaviruso infekcijos nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkiją, kai joje užtikrinami tik būtinieji sustojimai, pavyzdžiui, degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.

Be to, jeigu žmogus iš paveiktos šalies keliavo oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste jis privalo užpildyti ir pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą arba užpildytą popierinę anketą. O jeigu žmogus keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento užsiregistruoti NVSC. Anketą rasite ČIA.

Užsieniečiai, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.

Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys žmonės, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą koronaviruso infekcijos tyrimus atliekančią įstaigą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.

Labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Rutiniškai žmonėms prieš planinį stacionarizavimą dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) neatliekami nuo birželio mėnesio. Tyrimą prieš planinį stacionarizavimą skiria gydantis gydytojas apžiūros metu, jeigu paaiškėja, kad pacientas turi epidemiologinę anamnezę (turėjo kontaktą su sergančiuoju COVID-19 per paskutines 14 dienų, buvo išvykę į paveiktą užsienio šalį per paskutines 14 dienų ar kt.) arba jaučia simptomus, būdingus COVID-19 infekcijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Privačios laboratorijos, kuriose atliekami tyrimai COVID-19 ligai nustatyti:

UAB „Baltics Medics“,

UAB „Diagnostikos laboratorija“,

UAB „Medicina practica laboratorija“,

UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“,

UAB „Invitro diagnostika“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Jei žmonės sužino, kad turėjo sąlytį su sergančiuoju koronavirusu, jie privalo izoliuotis, nelaukdami atskirų nurodymų.

Jeigu turėjote sąlytį su sergančiu asmeniu, ir jei pasireiškė ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808. Jei ligos simptomų nejaučiate, kreipkitės į NVSC tel. numeriu (8 5) 264 9676.

Žmonės, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19, NVSC specialistų skambučio turėtų laukti kelias dienas. Jei jie vis dėlto nepaskambina, žmonės turėtų kreiptis NVSC karštosios linijos telefono numeriu ir informuoti apie turėtą sąlytį bei laukti tolimesnių NVSC nurodymų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Pažymėtina, kad COVID-19 infekcijos inkubacinis periodas nėra tiksliai nustatytas (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo), be to, simptomų pobūdis ir intensyvumas kiekvienam asmeniui gali pasireikšti individualiai.

Jei žmonės sužino, jog turėjo sąlytį su sergančiuoju koronavirusu, jie privalo izoliuotis, nelaukdami atskirų nurodymų. Tie žmonės, kurie turi COVID-19 ligai būdingų simptomų, yra tiriami.

Dėl simptomų neturinčiųjų asmenų sprendžia epidemiologai, kurie su sąlytį turėjusiu žmogumi susisiekia per keletą dienų.

Svarbu, kad ištyrimas asmenų, turėjusių kontaktą, turėtų būti vykdomas ne anksčiau nei 5 dieną po turėto kontakto, kad viruso aptikimo tikimybė būtų pakankamai didelė, tad žmonės turėtų būti izoliacijoje ir kantriai laukti specialistų skambučio.

Taigi, jeigu turėjote sąlytį su sergančiu asmeniu, ir jei pasireiškė ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 ir registruokitės tyrimui. Jei ligos simptomų nejaučiate, kreipkitės į NVSC tel. numeriu (8 5) 264 9676.

Taip pat pažymėtina, kad tyrimas dėl COVID-19 privalomas visiems atvykusiems iš šalių, kuriose sergamumas viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Užsieniečiai privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo atliktą COVID-19 tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą (yra išimčių). Lietuvos Respublikos piliečiai ar teisėtai Lietuvoje gyvenantys privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo atliktą COVID-19 tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą arba privalo registruotis tyrimui Lietuvoje per 24 val. nuo grįžimo/atvykimo į Lietuvos Respubliką (yra išimčių).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

COVID-19 infekcijos inkubacinis periodas nėra tiksliai nustatytas (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo), tačiau laikoma, kad jeigu nepasireiškė simptomai, vadinasi, asmuo yra sveikas. Kartais infekciją galima perduoti dar iki simptomų atsiradimo, dėl to reikalinga 14 dienų izoliacija. Viso izoliavimo laikotarpio metu asmuo turi atsakingai stebėti savo sveikatos būklę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Suderinus su NVSC, asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Taip pat būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimus. Izoliacijos rekomendacijos ČIA. Šeimos nariai izoliuotis neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Norėdami pakeisti saviizoliacijos vietą, turite pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). Tai galite padaryti kasdien 8–22 val. paskambinę į NVSC karštąją liniją tel. +370 618 79 984 arba +370 616 94 562.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Jeigu asmuo privalo laikytis saviizoliacijos, iki jos pabaigos negali palikti saviizoliacijos vietos. Pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą net ir trumpalaikiai pasivaikščiojimai yra saviizoliacijos taisyklių pažeidimas, už kurį numatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Registruojant asmenį į mobilųjį patikros punktą renkami jo asmeniniai duomenis, privaloma įsitikinti, ar registruojamos asmuo gavo registracijos žinutę, taip pat būtina jį supažindinti su izoliacijos taisyklėmis ir atvykimo į mobilų patikros punktą taisyklėmis. Visą šią informaciją registruojamas žmogus turi išgirsti pats ir patvirtinti, kad ją suprato. Taip pat dėl duomenų apsaugos 1808 operatoriai negali registruoti per trečius asmenis (išskyrus, kai registruojami nepilnamečiai vaikai arba asmens teisiškai įgaliotas atstovas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-18

Žmogaus sutikimas atlikti tyrimą yra būtinas, tačiau įstatymas numato išimtį, kada galima tai daryti priverstinai: kai atitinkami asmenys pažeidžia taisykles ir taip kelia pavojų aplinkinių sveikatai. Tyrimas taip pat privalomas asmeniui, norinčiam gauti paslaugas gydymo įstaigoje, kad nekiltų rizika medicinos personalui ir įstaigoje esantiems pacientams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Į savivaldybę galite kreiptis visais atvejais, kai Jums reikalinga saviizoliacija, bet neturite galimybių tinkamai izoliuotis.

Kontaktai - https://koronastop.lrv.lt/lt/kontaktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Jeigu įstaigoje nebuvo nustatyta COVID-19 ligos atvejų, nėra numatytas visų darbuotojų profilaktinis ištyrimas, taip pat darbuotojas neturi jokių COVID-19 ligos simptomų ir tai nėra tikslinė grupė darbuotojų (medicinos personalas, socialiniai darbuotojai), o darbdavys reikalauja atlikti tyrimą, reikėtų kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Siuntimas paimti tepinėlį iš nosiaryklės reikalingas tais atvejais, kai tepinėlis imamas pakartotinai arba jeigu tyrimas reikalingas prieš stacionarizavimą, planines procedūras, tyrimus, operacijas (kol kas planinės paslaugos neteikiamos, bet kai tik jos bus atnaujintos, siuntimas išsitirti bus reikalingas). 

Į karščiavimo klinikas registruojami lėtinėmis ligomis nesergantys, iki 61 metų ir tik šeimos gydytojo siuntimą turintys pacientai. Būtent šeimos gydytojas, susipažinęs su paciento situacija, priima sprendimą jį siųsti į karščiavimo kliniką ir siuntimą užpildo elektroniniu būdu. Gavęs siuntimą, karščiavimo klinikos koordinatorius nedelsdamas susisiekia su karščiuojančiu pacientu jo nurodytu telefonu ir praneša karščiavimo klinikos adresą, vizito laiką, išsiaiškina, ar karščiuojantis pacientas gali į karščiavimo kliniką atvykti pats savo automobiliu arba būti atvežtas kito žmogaus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31

Atsakymą turėtumėte gauti per 2–3 paras. Jį galima matyti e. sveikatos sistemoje, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Jeigu atsakymas neigiamas, taip pat turėtumėte gauti SMS žinutę Jūsų nurodytu telefonu. Jeigu atsakymas teigiamas, su Jumis susisieks skambučiu ir paaiškins tolesnius veiksmus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-04

Vyriausybės 2020-03-14 nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatyta, kad tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuojamas visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimas dėl COVID-19 ligos simptomų. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-23 sprendime Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ nurodyta, kad grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių asmenų laboratorinis ištyrimas dėl COVID-19 ligos turi būti atliktas ne vėliau kaip per 24 valandas.

Dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 grėsmės sustiprinus Lietuvos Respublikos sienos kontrolę, į šalį įvažiuojantiems krovinių vežėjams reikia užpildyti specialias anketas. Jas vairuotojai pasienio patikros metu kontrolės punktuose turi pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Siekiant pagreitinti pasienio patikros procedūras ir sutaupyti Jūsų laiką, rekomenduojama šiuos dokumentus užpildyti internete https://vezejams.nvsc.lt. Vieną kartą užpildžius anketą internete, pakartotinai pildyti jos nebereikės, užteks tikrinant pateikti asmens dokumentą ir pranešti, kad duomenys jau užpildyti internete.

Pagal Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ tolimųjų reisų vairuotojams privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvą dienos iki išvykimo iš jos (bet ne ilgiau nei 14 dienų).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-04

Prieš priimant tokį sprendimą, reikia atsakingai jį pasverti ir įvertinti visus su tuo susijusius ribojimus, nes minėtuoju atveju abiem asmenims izoliacijoje privaloma būti VISĄ nustatytą laikotarpį, net jeigu grįžusiojo iš užsienio asmens tyrimas dėl koronaviruso infekcijos būtų neigiamas.

Primename, kad suderinus su NVSC, asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Taip pat būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimus. Izoliacijos rekomendacijos ČIA. Šeimos nariai izoliuotis neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Kol nėra aiški vaiko tyrimo dėl koronaviro infekcijos rezultatas, vaikas privalo izoliuotis, tačiau tėvai nelaikomi asmenimis, turėjusiais kontaktą su sergančiuoju Covid-19, todėl izoliacija jiems netaikoma. Jei paaiškėtų, kad vaiko tyrimo atsakymas yra teigiamas, tokiu atveju tėvams reikėtų kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) tel. numeriu (8 5) 264 9676 ir pranešti apie tai. NVSC specialistai informuos apie tolimesnius veiksmus.

Jeigu tėvams taip pat pasireikštų ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jiems nedelsiant reikėtų kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Jei mamai pasireiškė ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jai nedelsiant reikia kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808. Tėtis gali gyventi tame pačiame name / bute, tačiau šeimos nariai turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Taip pat būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimus.

Kol nėra aiški diagnozė, mama privalo izoliuotis, tačiau tėtis nelaikomas kaip asmuo, turėjęs kontaktą su sergančiuoju Covid-19, izoliacija jam netaikoma, nedarbingumas nebus mokamas. Visgi, jei tai įmanoma, vertėtų apsvarstyti nuotolinio darbo galimybę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Kriterijai, pagal, kuriuos registruojami asmenys į mobilius patikros punktus, numatyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimuose. Šiai dienai registruojami asmenys jaučiantys simptomus, būdingus COVID-19 ligai, asmenys, turėję patvirtintą NVSC specialistų kontaktą su sergančiu COVID-19 liga asmeniu, asmenys, grįžę iš užsienio, asmenys, kurie dėl lengvos COVID-19 formos gydėsi ambulatoriškai namuose.

Taip pat tiriami žmonės, atliekant epidemiologinį infekcijos židinio tyrimą bei prevenciškai tiriami tam tikrų profesijų atstovai (sveikatos priežiūros specialistai, slaugos ir globos darbuotojai ir kt.), kurių ištyrimo apimtys priklauso nuo sergamumo dydžio tam tikroje savivaldybėje.

Jeigu neatitinkate nei vieno iš kriterijų, norite išsitirti tik iš smalsumo ar kitų priežasčių, nenumatytų operacijų vadovo sprendimuose, galite kreiptis į privačias laboratorijas tyrimui atlikti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01

Šiuo metu galioja tokia tyrimų tvarka žmonėms, kurie yra pajutę peršalimo simptomus – karščiuojama, kankina kosulys, dūstama.

Jeigu žmogus yra 60 metų arba vyresnis, jis turi skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Toks asmuo greitosios pagalbos automobiliu būtų nugabentas į vieną iš didžiųjų ligoninių.

Jeigu asmuo serga lėtinėmis ligomis (širdies kraujagyslių, kvėpavimo takų, kepenų, inkstų, cukriniu diabetu, kitomis), jis taip pat turi skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.  Toks asmuo greitosios pagalbos automobiliu taip pat būtų nugabentas į vieną iš didžiųjų ligoninių.

Jeigu žmogus yra jaunesnis nei 60 metų, jis turi skambinti šeimos gydytojui, kuris pacientą pats užregistruos į karščiavimo kliniką arba skambinti karštąją koronoviruso linija 1808, kur pats gali užsiregistruoti testui dėl koronaviruso mobilioje stotelėje.

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20

Tikslus inkubacinis laikas nėra nustatytas (kiekvieno žmogaus organizmas reaguoja skirtingai), tačiau yra laikoma, kad jei per dvi savaites (14 dienų) nuo galimo užsikrėtimo momento ligos simptomai nepasireiškė, vadinasi asmuo yra sveikas.

Nuo COVID-19 specifinio gydymo kol kas nėra, nors  vyksta vaistų derinių, skiriamų ligoniams gydyti, stebėjimai, kuriama ir vakcina. Gydant infekuotus žmones, taikomas simptominis gydymas nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, taikoma deguonies terapija, esant kvėpavimo nepakankamumui pacientui daroma dirbtinė plaučių ventiliacija. Taip pat gydomos lydinčiosios ligos ir komplikacijos. Kadangi virusas naujas, manoma, kad ligos trukmė priklauso nuo jos sunkumo. Kaip ir kitų respiracinių virusinių infekcijų metu, viruso išskyrimas sveikstant palaipsniui baigiasi. Pasveikę žmonės išleidžiami namo. Taip pat ir žmonės, kuriems taikomas izoliavimasis namuose: jei per dvi savaites nuo paskutinės žmogaus buvimo paveiktoje teritorijoje ar sąlyčio su COVID-19 sergančiu asmeniu dienos jam neišryškėja ligos simptomai, jis laikomas sveiku ir jam nėra taikomi jokie apribojimai.

Lengvus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) simptomus jaučiantys pacientai, kuriems gydytojų leista gydytis ambulatoriškai, privalo laikytis visų izoliavimosi taisyklių iki tol, kol gaus patvirtinimą, jog pasveiko. Tai bus pripažįstama tuomet, kai, atlikus du testus iš eilės, esant ne trumpesniam kaip 24 val. intervalui, abu kartus bus gauti neigiami tyrimo rezultatai. 

Vaistų nuo koronaviruso kol kas nėra, tad gyventojus raginame būti atsargiems ir nepakliūti į sukčių pinkles. Daugiau informacijos čia.

 

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18

Koronavirusai yra virusai, kurie cirkuliuoja tarp gyvūnų, tačiau žinoma, kad kai kurie iš jų sukelia infekcijas žmonėms. Sukėlę infekciją žmonėms, jie toliau gali būti perduoti nuo žmogaus žmogui. Koronavirusų infekcijos šaltinis gali būti daugybė gyvūnų. Pavyzdžiui, Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronaviruso (MERS-CoV) šaltinis buvo kupranugariai, o sunkaus ūmaus respiracinio sindromo (SŪRS) - civetės katės.

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18

Šis naujas Kinijoje aptiktas koronavirusas yra genetiškai glaudžiai panašus į SŪRS sukeliantį virusą. 

SŪRS atsirado 2002 m. pabaigoje Kinijoje ir per aštuonis mėnesius 33 šalys pranešė apie daugiau nei 8 000 SŪRS atvejų. Tuo metu nuo šio viruso mirė kas dešimtas susirgęs asmuo. 
Šiuo metu yra per mažai duomenų, kad būtų galima vertinti mirštamumą nuo COVID-19, tačiau preliminarūs duomenys rodo, kad jis yra mažesnis, nei nuo SŪRS.


Nors gripo ir COVID-19 perdavimo keliai ir simptomai yra panašūs, šias infekcijas sukeliantys virusai yra labai skirtingi. Dar labai anksti daryti išvadas, kaip plinta naujasis koronavirusas, tačiau išankstinė informacija rodo, kad jo plitimo mechanizmas yra labiau panašus į SŪRS ar pandeminio gripo, negu į sezoninio gripo plitimo mechanizmą, nes žmonės niekada prieš tai nebuvo susidūrę šia infekcija. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, Europoje nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų kasmet miršta apie 40 000 žmonių.  

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18

Koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju koronavirusine infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. COVID-2019 taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui. Virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Tokiu atveju tarp žmonių būtinas gana artimas kontaktas (manoma, kad ne didesnis nei 2 metrai). Teigiama, kad tai yra pagrindinis infekcijos plitimo būdas. Užsikrėsti įmanoma ir liečiant įvairius aplinkos daiktus, kurie yra užteršti COVID-19 (pavyzdžiui, sergantysis nusičiaudėjo neužsidengęs ir lašeliai nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). Sveikas asmuo palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį gali užsikrėsti. Tačiau šiuo metu teigiama, kad tai įmanomas, bet nepagrindinis infekcijos plitimo būdas. 

Inkubacinis laikotarpis (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo) yra nuo 2 iki 14 dienų. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo. 

 

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18
 • sveikatos priežiūros darbuotojai, teikiantys medicinos pagalba sergantiesiems COVID-19; 
 • šeimos nariai ir kiti asmenys, artimai bendraujantys su užsikrėtusiais ar sergančiais žmonėmis.

Įtariama, kad infekcija yra pavojingesnė vyresnio amžiaus asmenims bei sergantiesiems lėtinėmis ligomis.

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18

Simptomai yra panašūs į gripą – karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. Sunkesniais atvejais sukelia plaučių uždegimą, sepsį ir septinį šoką, inkstų nepakankamumą ar mirtį.

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-18

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20

Šaltinis: sam.lrv.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-08
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-20